Vesti

U Microsoft Office dokumentima koje dobijamo sa interneta ili od prijatelja, često nas iritiraju informacije koje smatramo suvišnim delovima knjige, časopisa i sl. Ovde pre svega mislimo na brojeve stranica, zaglavlja i podnožja. Ukoliko nisu uklonjene, pomenute stavke ćemo zapaziti na svakoj stranici. Čitači ekrana Zaglavlja, podnožja i brojeve stranica izgovaraju u slučaju da ih neko ranije nije obrisao u samom dokumentu, ili prilikom konverzije dokumenta iz jednog u drugi format. Zaglavlja, podnožja i brojevi stranica znače stručnim licima, a većinu prosečnih čitalaca prilično nerviraju. Ove informacije se u Microsoft Office 2010 i 2013 mogu ukloniti automatski.

Pročitaj više