Vesti

Sintetizator govora za Android mobilne telefone Udruženje korisnika asistivnih tehnologija je uz pomoć ministarstva za rad, zapošljavanje boračku i socijalnu zaštitu realizovalo izradu sintetizatora govora za mobilne uređaje sa Android operativnim sistemom. Softver je izradila kompanija AlfaNum iz Novog Sada „Ovo je prva neuronska i prva govorna sinteza na srpskom a bitan segment u opisu ovog programa je veoma prirodan glas koji prija osetljivom i oštrom uhu slepih i slabovidih korisnika. Sintetizator govora, Alfanum Danicu  čini kvalitetnim to što je napisana i osmišljena tako da joj se mogu korigovati i podešavati akcenti, brzina u radu, i prilično se može prilagođavati potrebama zahtevnih slepih i slabovidih korisnika. Zahvaljujući Alfanum Danici možemo da telefon sa Android operativnim sistemom koristimo na srpskom jeziku , što do sada nije bio slučaj. Njeno korišćenje omogućuje jasno i razgovetno čitanje svih tekstualnih sadržaja u telefonu: poruke, sajtovi, e-mailovi i slično, gotovo potpuno prirodnim glasom. „Sada je upotreba telefona sa android operativnim sistemom znatno jednostavnija, jer nema potrebe da se dovijamo na različite načine kako bismo nešto pročitali, razumeli, podesili. Sada to sve možemo na čistom srpskom jeziku“, . Posle petnaestak godina korišćenja pametnih telefona pomoću sintetizatora na stranim jezicima, napokon imamo naš sintetizator i to potpuno besplatno za sve korisnike iz Srbije. „Ovo je veliki korak u pristupačnosti modernih tehnologija osobama sa znatno smanjenom, i bez funkcije vida.“ Pri izradi aplikacije smo se susreli i rešili mnogobrojne probleme. Najveći je bio kako prilagoditi sintetizator ogromnom broju modela telefona sa android operativnim sistemom. Trebalo je govor testirati na telefonima koji imaju različite resurse , dakle, testirani su telefoni koji su prilično stari i imaju radnu memoriju od jednog GB rama i na njima Alfanum Danica radi možda otežano ali su testirani i oni sa većim memorijskim kapacitetom gde govorna sinteza radi odlično. Međutim, oni korisnici koji još koriste stare telefone sa android operativnim sistemom, mogu i dalje da koriste govorne softvere čiji glas nije prirodan, ali će taj problem ipak potpuno rešiti kada budu kupili telefone sa boljim resursima za rad srpske govorne aplikacije koji više i nisu toliko skupi. Govorni softver Alfanum Danica je besplatan za sve slepe i slabovide korisnike android operativnog sistema u Srbiji. Projektom koji je finansiran isključivo od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, procenjeno je da hiljadu licenci može zadovoljiti potrebe navedene populacije. Slepi i slabovidi mogu da zatraže svoju licencu slanjem sledećih podataka:na našu email adresu. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  1. Ime Prezime
  2. Adresu iz važeće lične karte (ulica, broj, mesto):
  3. Broj telefona:
  4. Gmail adresu koju koriste na telefonu
  5. Ukoliko su članovi Saveza Slepih Srbije organizacija kojoj pripadaju. U slučaju da nisu članovi potrebno je dostaviti sliku rešenja kojim ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć:
NAPOMENA:Bilo bi jako poželjno da svaka organizacija prikupi adrese zainteresovanih članova i prosledi nam.