Tutorijali

Filteri i oznake na Gmailu

Audio tutorijal

Premotavanje Jačina zvuka

NAPOMENE:

 • Pauzirajte audio da biste mogli da ga premotavate.
 • Pauzirajte audio da biste mogli da menjate jačinu zvuka. U Firefoxu je dovoljno da nakon promene iz edit polja izađete tasterom Tab ili kombinacijom Shift+Tab.
 • Kada želite da nastavite slušanje pauziranog fajla pritisnite 'Plej'.
 • Morate da imate instaliran Flash plejer i omogućen JavaScript.
 • Internet Explorer 8 ne podržava HTML5 audio pa u njemu, kao i u starijim verzijama ovog programa, plejer neće raditi.

Tekstualni tutorijal

Uvod

Pojam izrade filtera za elektronsku poštu bi se jednostavnije mogao definisati kao svrstavanje poruka sa vašeg računa prema različitim kriterijumima.
Poruke u filtere i fascikle najčešće svrstavamo u sledećim situacijama:

 • Kada sa određene grupe poruke želimo da primamo u fasciklu predviđenoj baš za tu grupu;
 • Kada nam poruke određene osobe ili grupe stalno ili prečesto pristižu u neželjenu poštu, a mi bismo ipak želeli redovno da ih primamo u prijemno poštansko sanduče, ili za to predviđenu fasciklu;
 • Kada nas neko uznemirava, pa želimo da blokiramo pristizanje poruka xx osobe u naše prijemno poštansko sanduče;
 • Kada na jednu ili više adresa automatski želimo da prosleđujemo poruke određenog tipa.

Preporučujemo vam da filtere za poruke izrađujete u standardnom prikazu umesto u osnovnom html prikazu.
Premda je osnovni gmail html slepim ljudima jednostavniji za snalaženje, u njemu čitači ekrana ne vide kriterijum
Nikada ne šalji u neželjenu poštu.
Taj kriterijum je bitan kod skoro svih vidova filtera, pa ćemo vam u ovom tutorijalu pokazati kako da izrađujete filtere u standardnom prikazu.
Za izradu filtera takođe preporučujemo korišćenje čitača ekrana NVDA, jer se on u određenim situacijama bolje od Jawsa ponaša na gmail nalozima.

Prijava na gmail nalog i pronalazak opcije za izradu filtera

Kako biste se prijavili na gmail nalog, uradite sledeće:

 1. Pokrenite vaš browser.
  Preporučujemo Mozillu firefox za ovu priliku.
 2. U edit polje za pretragu upišite gmail, pritisnite enter, pa kada se stranica otvori, prvo se sa ctrl+home pozicionirajte na vrh, a onda sa slovom h listajte rezultate pretrage.
  Prvi rezultat pretrage je gmail, tako da nema potrebe dalje da idete.
 3. Enterom otvorite novu stranicu, pa ako već niste bili prijavljeni, popnite se na vrh stranice, pronađite link prijava i aktivirajte ga pritiskom na enter.
  Ovde vam se pojavljuju dva edit polja, pa u prvo upišite vašu gmail adresu, a u drugo lozinku.
 4. Tasterom tab pronađite dugme prijava i aktivirajte ga razmakom.
 5. Kada vas browser pita da li želite zapamtiti podatke, vi prema željama aktivirajte dugme da ili ne.
 6. Popnite se na vrh stranice, pa sa slovom b tražite Podešavanja koja ćete aktivirati razmakom.
 7. Zatim strelicama dole i gore u combo boxu ponovo pronađite podešavanja i pritisnite enter.
 8. Tasterom tab dođite do kartice filteri i pritisnite enter.
 9. Sada vam je potreban link Napravi novi filter.
 10. Ako u programu NVDA imate systray dodatak, linkove možete izlistati prečicom Insert+F7.
  Ako koristite Jaws, ova tastaturna prečica radi po zadatim vrednostima.
 11. Kada se sa ctrl+end pozicionirate na dno stranice, strelicom gore takođe brzo možete doći do linka Napravi novi filter i aktivirati ga enterom.
 12. Po opcijama za izradu filtera se krećete tasterom tab.

Vrste kriterijuma za izradu filtera

Bitne opcije za izradu filtera su sledeće:

 • Od koga, odnosno, šalje.
  Ovde upisujete adresu pošiljaoca koja se uglavnom koristi u filterima za blokiranje osoba i izbegavanje svrstavanja poruka u neželjenu poštu.
 • Kome, odnosno, prima.
  Ovde upisujete adresu primaoca poruka.
  Ovaj kriterijum se uglavnom koristi kada pravimo filter i fasciklu za neku mailing grupu, ito, prema adresi i u ovo edit polje upisujemo adresu određene grupe.
 • Kriterijumi Naslov i Sadrži reči se koriste takođe kada poruke svrstavate prema zaglavljima i po fasciklama za grupe ili forume.
 • Pošto se izrada filtera sastoji od dva dela, obavezno razmakom aktivirajte i link:
  Napravi filter pomoću ove pretrage.
 • Prvi kriterijum u drugom delu izrade filtera glasi:
  Preskoči primljene poruke, arhiviraj i koristi se kada poruke određenog tipa ne želimo da primamo u prijemnoj pošti, već u za to predviđenoj fascikli.
 • Kriterijum Primeni oznaku se koristi kako bismo na serveru mogli da napravimo novu fasciklu.
  Kada jednom pritisnemo taster tab, otvara nam se lista za odabir oznake, a mi ćemo uglavnom strelicom dole, a zatim i tasterom enter, pronaći i potvrditi opciju Nova oznaka i tu ćemo upisati ime naše nove fascikle, a zatim tabom pronaći dugme Napravi i aktivirati ga razmakom.
 • Kriterijum Prosledi na adresu označavamo kada želimo da dodamo adresu za prosleđivanje poruka.
  Zatim ćemo pritisnuti taster tab kako bismo došli do polja Dodaj adresu za prosleđivanje, pa ćemo i to dugme aktivirati razmakom kako bismo dodali adresu na koju automatski želimo da prosleđujemo poruke.
 • Kriterijum Izbriši označavate kada poruke određene osobe želite da blokirate, tj. kada ne želite da one stižu u vaše prijemno poštansko sanduče.
 • Kriterijum Nikada ne šalji u nepoželjne koristite kada ne želite da poruke iz vašeg filtera ne idu u neželjenu poštu.
 • Nakon dugmeta Napravi filter koje aktivirate kada ste označili sve ostale bitne kriterijume, postoji još jedna mogućnost:
  Primeni filter i na broj odgovarajućih razgovora (xxx).
  Ovu opciju označavate kada i prethodno pristigle poruke iz filtera želite da svrstate prema već označenim kriterijumima.

Vrste filtera i pripadajući kriterijumi

U ovom delu tutorijala ćemo tačno navesti koje ćete opcije označiti u najbitnijim vrstama filtera.

 • Želite li da sprečite pristizanje nečijih poruka u vašu neželjenu poštu, obavezno ćete označiti kriterijum Nikada ne šalji u neželjenu poštu.
  Ako se filter odnosi samo na jednog pošiljaoca, popunićete i polje od koga, a ako se odnosi na grupu, označićete opcije koje se odnose na izradu filtera za grupe.
 • Ako vas neko prečesto uznemirava, popunićete polje Od koga i označiti opciju Izbriši.
 • Kada pravite filter po temi neke grupe, popunićete polja Subjekt i sadrži reči.
  Tu ćete upisati zaglavlje grupe.
  Zatim ćete označiti sledeće opcije:
 • Preskoči primljene poruke, odmah arhiviraj;
 • Primeni oznaku…
 • Nikada ne šalji u neželjenu poštu.
 • Nakon označavanja opcije: Primeni oznaku, u listi ćete ili odabrati neku od postojećih oznaka, ili ćete odabrati novu oznaku, upisati njeno ime i aktivirati dugme Primeni.
 • U filteru prema adresi grupe ćete popuniti polje Kome, a označićete opcije kao i u prethodnoj vrsti filtera.

  Dodavanje adrese za prosleđivanje

 1. Kada želite na vaš nalog da dodate adresu za prosleđivanje, prvo ćete se, kao I obično prijaviti na vaš gmail račun.
 2. Potom ćete kao što smo već na početku opisali, pronaći karticu podešavanja, a onda I karticu prosleđivanje pop I imap, pa ćete tu karticu aktivirati enterom.
 3. Sa slovom h ćete doći do podešavanja, a zatim ćete strelicom dole pronaći dugme
  Dodaj adresu za prosleđivanje I aktiviraćete ga enterom.
 4. U prvom edit polju ćete upisati adresu osobe na koju želite da prosleđujete određeni tip poruka, a zatim ćete tabom pronaći I razmakom aktivirati dugme sledeće.
 5. Radi sigurnosti, gmail svojim korisnicima šalje obaveštenje da je neko zatražio da im se automatski prosleđuju poruke sa njegovom računa, pa se tako ne igrajte sa izmišljenim adresama, jer kada se god zatraži prosleđivanje poruka na neku adresu, osoba će dobiti poruku da to mora odobriti.
  Osoba će za potvrdu ili kliknuti na poslati link, ili će vam poslati potvrdni kod za koji vam se nakon upisivanja adrese za prosleđivanje otvara edit polje.
 6. Ako vam osoba saopšti kod, vi ga upišite I potvrdite na u redu, a ako ne, onda pričekajte da ona na server dopusti prosleđivanje.
  Vama će se nakon uspešne potvrde u listi adresa za prosleđivanje poruka, naći I adresa te osobe, tako da je možete koristiti I u filterima.

Na kraju bismo napomenuli da gmail ne shvatate mehanički, jer google često menja izgled, ali je osnova u principu ista svugde, pa I kod izrade filtera.