Pomagala za pisanje, obeležavanje i školski pribor

Indeks članaka

Obeleživač Volia
Ovaj uređaj služi za govorno obeležavanje predmeta.
Uređaj izgleda kao velika olovka koja na sebi ima tri dugmeta.
Korisnik pomoću ovog uređaja obeležava nalepnicu, ili kod.
U kompletu dolazi 50 nalepnica, kodova, a svaki kod se može bezbroj puta brisati i ponovo snimati u uređaj. Poslušajte
Uz nalepnice, kodove, dobijate i materijal za pričvršćivanje na razne predmete.
S ovim uređajem možete obeležavati:knjige, posude, lekove i druge predmete, ili uređaje.
Cena:1.300,00 kuna.
Distribucija: Hrvatski savez slepih