Pomagala za pisanje, obeležavanje i školski pribor

Indeks članaka

Govorni delux kalkulator
Ovaj kalkulator ima veoma kvalitetan govor, velikog je ekrana što omogućava korišćenje slabovidim
osobama, i velikih tastera što omogućava korišćenje slepim osobama.
Pored moćnih matematičkih funkcija, ovaj kalkulator takođe može služiti i kao budilnik, a poseduje i memoriju koja
pamti rezultate. Poslušajte
Kalkulator može izgovarati cele brojeve, ili brojeve cifru po cifru.
Poseduje i stereo džek za slušalice.
Cena:19 dolara i 95 centi.
Distribucija: Braille Superstore Poruči