Pomagala za snimanje i reprodukciju

Indeks članaka

Digitalni memo magnet
Digitalni memo magnet, koji se može staviti na frižider, sa mogućnostima snimanja kratkih poruka.
Ove poruke možete koristiti kao podsetnike, možete snimati brojeve telefona i slično.
Cena:4 dolara i 95 centi.
Distribucija: Braille Superstore Naruči