Internet - čet

Skype-podešavanja

Skype.

Skype je besplatan program koji služi za glasovnu i pismenu komunikaciju preko interneta, kao i za slanje fajlova. Možete ga preuzeti sa lokacije: Skype stranica.

Da bismo ga uspešno koristili sa jawsom moramo instalirati i njegovu skriptu. Ona se može naći na adresi: Script za skype.

Kada ga prvi put startujemo moramo biti na internetu da bi smo registrovali skype name i odredili svoj password. Pritiskanjem tab tastera dolazimo do polja koje treba popuniti. Detalje o nama koji se od nas traže nisu obavezni. Oni se i kasnije mogu menjati, a služe ostalim korisnicima da bi nas lakše pronašli. Ukoliko nismo menjali podrazumevane opcije program će se automatski logovati na naš skype name. Da bi smo komunicirali sa nekim korisnikom koji ima skype moramo ga dodati na kontakt listu.

Osnovna podešavanja . Da bi Skype bio sasvim pristupačan čitačima ekrana moraju se uraditi neka podešavanja.

- Najpre odlazimo na karticu "viev", tu pronaći i kliknuti na "Compact View "

- Ukoliko želimo da promenimo jezik skypea to radimo na kartici "tools" u podmeniju "Change Language " pronađemo željeni jezik i potvrdimo sa "enter". - Sada je skipe podeljen na dva prozora a kada je u toku neki live razgovor pojavljuje se i treći. između prozora se krećemo tako što držimo "ctrl" i po potrebi pritiskamo brojeve 1,2,3. u zavisnosti da li želimo otići u 1. kontakte 2 Istoriju 3. uživo konverzaciju. Dok smo u prozoru kontakata kada sa home odemo na vrh liste imamo opciju selekcije kontakata koju aktiviramo sa "space" a potom biramo da li će nam biti prikazani ( Skipe, facebook, online, ili svi kontakti.)

Sada odlazimo ponovo na karticu "tools" pa u "options". Da bi tastaturne prečice bile u funkciji , Uradićemo sledeće:strelicom se spustiti do Hotkeys i tabom doći do Enable global hotkez i razmakom čekirati. Na sledećem tabu nam je list box u kojem odabiramo koje će nam sve prečice biti aktivne i njih čekiramo, kada stanemo strelicom na određenu prečicu i čekiramo je jaws će nam pročitati njenu prečicu, ukoliko želimo da je promenimo to radimo na sledećem tabu Gde nam se nalazi "Change selected shortcut "button , potvrdimo sa space imamo sad jedno edit polje gde upisujemo slovo ili znak i mogućnost da njemu pridružimo tastere " alt, shift, ctrl". čekiramo po želji, sada nam još ostaje da Tabom dođemo do Save i enterom snimimo podešavanja.

- Još uvek smo na istom mestu Tools/options sada tražimo karticu "Notification settings: " gde po želji čekiramo da li će nas skypei o čemu obaveštavati "Ko se odjavio ko se prijavio sa skypea, facebooka i slično ". Zatim tražimoopciju "Advanced settings: " na njoj odštikliramo opciju "Keep Skype in the taskbar while I'm signed in." čime programu kažemo da nam skipe spusti u sistemtrey da nam ne smeta na task baru.

- Još nam ostaje jedna kartica za sređivanje a to je "Accessibility: Make Skype more accessible for you ", na njoj će mo čekirati "Enable accessible mode". Nakon odabira opcija odtabati do save, važi za sve kartice. - Ovim su završena podešavanja u skypeu.

Dodavanje kontakata da bi smo dodali kontakt bez obzira u kom smo prozoru tabom idemo do "add ad contact" tu potvrđujemo sa enter otvara nam se polje za pisanje u kojem upisujemo jedan od tri parametra pretrage "skype name", "Ime i prezime" ili "email adresu" potvrdimo sa enter nakon čega se vrši pretraga. , Nakon čega će mo biti na listi rezultata pretrage, sa spiska odaberemo osobu koju smo tražili otvorimo padajući meni taster "aplications" i strelicom odaberemo "add to contact" potvrdimo sa enter nakon čega nam se otvara polje za pisanje u koje se upisuje kratka poruka predstavljanja, potom tabom na "send" Čime smo poslali zahtev. U istoriji će se nalaziti ime onoga kome smo poslali zahtev sa obaveštenjem da ova osoba ne deli podatke sa vama onoga trenutka kada zahtev bude odobren pojaviće se status kontakta na mreži i biće moguće uspostaviti konverzaciju sa njim. - Takođe kada nam stigne zahtev nalaziće se u istoriji razgovora pozicioniramo se na njega otvorimo kontekstni meni taster "aplications" biramo "add to contact" čime smo odobrili kontakt. Ili pak idemo na "ignor " ukoliko želimo zanemariti zahtev.

Pozivanje i slanje poruke - Sa "kontrol + 1" pozicioniramo se na listu kontakata izaberemo kontakt koji želimo potvrdimo sa enter i nalazimo se u edit polju gde pišemo poruku kada je poruka gotova sa "enter" je šaljemo. Predhodnih 10 poruka možemo videti tako što držimo "alt" i sa brojevima od 1-9 čitamo predhodne poruke.Ukoliko je potrebno pročitati više od toga Držimo "alt" dva puta brzo "9" kursor će biti na 9 poruci sa strelicom nagore čitamo 10,11,itd..... -postupak za pozivanje je ista pozicija lista kontakata otvorimo padajući meni "aplications" prva stavka u padajućem meniju je "calling" potvrdimo je sa enter i čućemo zvuk zvonjave identičan zvuku zvonjave kada pozivamo sa telefonom. Javljamo se tasterskom prečicom "alt pageup" prekidamo poziv tasterskom prečicom "alt + pagedown"

Grupni poziv, poziv na čekanju i primanje i slanje datoteka U skajpu je moguće praviti grupne pozive takozvane konferencije to radimo na sledeći način dok je u toku razgovor sa "ctrl + 1" vraćamo se na listu kontakata stanemo na kontakt koji želimo dodati u konferenciju otvorimo kontekstni meni i izaberemo opciju "Add to gru call", takođe dok sa nekim vodimo konverzaciju a treća osoba nas pozove možemo je prihvatiti u grupni razgovor osobu koja zove naći će mo u trećem live prozoru "ctrl + 3" strelicom se pozicionirati na pozivaoca otvoriti padajući meni i birati opciju "invite to grup call" - Dok nam traje razgovor a pozove nas treća osoba javljanjem sa "alt + page up" trenutnu konverzaciju stavljamo na čekanje. Vraćamo se na prvi pozi tako što se pozicioniramo na njega nalazimo ga u live prozoru "ctrl + 3" pozicioniramo se na njega i iz padajućeg menija odaberemo "resume call ".

- Preko skypea je moguće slati fajlove saljemo ih tako što se pozicioniramo na fajl koji želimo poslati iz padajućeg menija odaberemo pod meni "send to" a u njemu skype. otvara nam se skype kontakt lista odaberemo kontakt kome šaljemo fajl i potvrdimo sa enter.

- primanje fajlova se vrši na sledeći način: pronađemo osobu koja nam je poslala file pozicioniramo seeeeeeeeeeeeeeeeeee na nju i potvrdimo sa enter, otvara nam se polje za pisanje četa što nam je i bio cilj. sada kada smo u polju za pisanje četa pritisnemo taster "enter" i dva puta brzo broj "5" potom sa tasterom "end" spustimo se na dno spiska gde je fajl koji je poslat. Sa tabom idemo na Save as i potvrđujemo sa enter.otvara nam se klasičan dijaloški prozor u kojem određujemo gde hoćemo smestiti fajl. i potvrđujemo sa enter. Nako čega započinje preuzimanje fajla. Kada fajl bude preuzet dobija se zvučno obaveštenje o pristiglom fajlu.