Muzika/Video/Audio

Winamp

Winamp

Winamp se, , sastoji od tri glavna prozora i još nekoliko koji ne moraju ali i mogu da budu prikazani. Svaki od prozora se može uključiti i isključiti prečicom:

 • -glavni prozor - winamp main window (uključuje se i isključuje na alt + w),
 • winamp equalizer (uključuje se i isključuje se na alt + g),
 • winamp playlist editor (uključuje se i isključuje na alt + e).
Čine tri osnovna prozora Winampa, Ostali prozori kao što su
 • winamp librery (uključuje se i isključuje na alt + l)
 • winamp video (uključuje se i isključuje na alt + v)
nisu obavezni, video prozor se pojavi kad se pusti video materijal. Najvažnije prečice u winampu:

Prečice sa tastature:

 • Z – pesma u nazad
 • X – puštanje materijala
 • C – pauza
 • V – stop
 • B – pesma u napred
 • J – traženje željenog materijala iz play liste
 • ctrl + shift + t-preostalo vreme do kraja fajla
 • alt + shift + t -vreme od početka fajla
 • alt + ctrl + t- naziv fajla koji se trenutno reprodukuje.

Kada se winamp otvori sa shift + l otvaramo listu foldera našeg računara. Strelicom gore dole nalazimo željeni folder, a otvaramo ga strelicom desno. Pritiskom entera na otvoreni folder, on se učitava u listu. Od tada možemo koristiti navedene komande.

Markeri.U koliko preslušavamo neki duži fajl i poželimo da se zaustavimo, na tom mestu možemo postaviti marker da bi smo slušanje nastavili od mesta gde smo stali. Kada otvorimo winamp sa alt + e otvaramo play listu. Pokrenemo željeni fajl. Kada poželimo da prekinemo slušanje, pritisnemo slovo m. Program će zatražiti ime markera. Ukucamo neku reč koju ćemo lako zapamtiti i pritisnemo enter. Tada možemo zaustaviti fajl. Kada želimo započeti slušanje od mesta zaustavljanja, sa x pokrećemo fajl i pritiskamo alt + shift + m. Strelicom pronalazimo željeni marker i pritiskamo enter. Jedan fajl može imati više markera, ali jednom upotrebljen marker se više ne može iskoristiti. Mora se postaviti ponovo. Spisak svih prečica u Winampu:

 • glavni prozor prečice za glavni prozor:
  • uključi/isključi glavni winamp prozor (pritisni alt + w
  • Otvori/zatvori biblioteku (pritisni alt + l)
  • Otvori/zatvori playlist editor (pritisni alt + e).
  • Otvori/zatvori winamp video (pritisni alt + v).
  • isključi mini pretraživač (pritisni alt + t).
  • Kreći se po otvorenim prozorima winampa (ctrl + tab).
  • skoči na relativno vreme (alt + šift + j).
  • ponovite pomeranje na zadnje relativno vreme (alt + j).
  • izgovara status načina ponovljeno ili mešano / repeat-shuffle (alt + šift + s).
  • Izgovara status svih winamp prozora (shift + insert + w).
 • Komande za vremenski marker:
  • Postavi vremenski marker (timemarker) pritisni m.
  • skoči na određeni vremenski marker (alt + šift + m).
  • Obrisati vremenski marker (ctrl + šift + m)
  • Uvezi/izvezi vremenske markere (ctrl + alt + šift + m),
 • Komande za reprodukciju:
  • Uključi/isključi očitavanje vremena (vremenski displej) (ctrl + t)
  • Izgovori dužinu pesme (ctrl + insert + t)
  • Izgovori preostalo vreme (ctrl + šift + t) To speak the time remaining, press Control+Shift+T.
  • Preslušaj kraj pesme (alt + r)
  • Odredi dužinu za pregled kraja pesme (ctrl + insert + r)
  • Izgovori ime trenutne pesme (ctrl + alt + t)
  • Prikaži informacije o pesmi u virtualnom prozoru (alt + šift + t)
 • komande za ekvilajzer prozor:
  • Uključi/isključi ekvilajzere (ctrl + n)
  • Odaberi predefinisane ekvilajzere (s) onda strelicom desno na preset pa enter. Kad se otvori prozor, odaberite strelicama gore-dole željenu konfiguraciju zvuka i pritisnite enter. Ovo je najbolje da radite tako da vam winamp svira nešto, a za to vreme se prebacite na ekvilajzer i uradite opisani postupak. Tako ćete najbolje čuti šta vam od ponuđenih konfiguracija zvuka najbolje paše.
 • Komande za playlist editor:
  • Otvori postojeću playlistu (ctrl + o)
  • Izbrišite trenutnu playlistu (ctrl + n)
  • sačuvajte playlistu (ctrl + s)
  • dodaj datoteku u playlistu (l)
  • dodaj lokaciju u playlistu (ctrl + l)
  • dodaj folder u playlistu (šift + l)
  • obriši datoteku iz playliste (delete)
  • izbriši nepostojeće datoteke (pesme) iz playliste (alt + delete)
  • postavi kursor na trenutnu pesmu (ctrl + alt + strelica dole)
  • Izmeni ime pesme (ctrl + e)
  • Pusti obeleženu pesmu (enter)
  • Sortiraj pesme u listi po imenu (ctrl + šift + 1)
  • Izokreni spisak u listi (ctrl + r)
  • Izmešaj listu (ctrl + šift + r)
  • Napravi HTML stranicu od liste (ctrl + alt + g)
  • uključi/isključi da je playlista uvek vidljiva na ekranu (ctrl + alt + a)
  pojačavanje i utišavanje zvuka:
  • ctrl + alt + m=0%
  • ctrl +( ,)=33%
  • ctrl +(.)=66%
  • ctrl + (-)=100%
  ovo su tasteri kad je aktivna Srpska latinična tastatura. za balansiranje zvučnika: levo-desno-centar
  • centar = (k)
  • levo 50%= (j)
  • levo 100% = (h)
  • desno 50% = (l)
  • desno 100% = (č)
  takođe je u pitanju srpska latinična tastatura.