Muzika/Video/Audio

total audio mp3 konverter - Konvertovanje zvučnih datoteka

Total audio mp3 konverter- konverzija zvučnih i video datoteka u audio formate

Uvod

Total audio mp3 konverter je veoma pristupačan i praktičan audio pretvarač iz jednog u drugi zvučni format.

Pored pretvaranja zvuka u zvuk, program veoma uspešno izvlači audio datoteke iz videa.

Kada probate ovaj program, uglavnom vam ništa više neće biti potrebno za konverziju audio datoteka, kao ni za izvlačenje zvuka iz video formata.

Za one koji ne znaju čemu prebacivanje iz jednog u drugi zvučni oblik, napomenućemo samo da postoje audio i video formati kao što su wav, flach i amr koji zauzimaju mnogo mesta na vašem disku, pa ih stoga većina najradije prebacuje u mp3 format.

Ako se pitate čemu prebacivanje videa u mp3 format, primera radi, odgovaramo da se takvom vrstom konverzija najčešće služe osobe bez ostataka vida, jer kada prate neki video sadržaj, njima uglavnom nije neophodna slika.

Za razliku od većine programa slične namene, total audio mp3 konverter podržava i podešavanje jačine zvuka neposredno pre početka konverzije, ito, za celu fasciklu, što je veoma praktično za neku jako tihu knjigu ili muzički album koji je kvalitetno snimljen, ali ga ne čujete dovoljno dobro.

No, sa tim ne treba preterivati, kako ne bi došlo do bespotrebnih šumova.

Takođe, kod audio knjiga koje su snimljene u digitalnoj tehnici, moramo voditi računa da im ne smanjimo previše gustinu zvučnog zapisa, kako ne bi došlo do bespotrebnog oštećenja zvučnih zapisa.

Prednost ovog programa je i u tome što razne yotube snimke dosta dobro pretvara u audio materijale, a za razliku od mnogobrojnih youtube downloadera i konvertera, tokom instalacije ne nameće nikakve tulbarove, pa ga od srca preporučujemo svima koji žele nešto stabilniji rad u ovoj oblasti.

U nastavku teksta ćemo vas sa zadovoljstvom upoznati sa većinom bitnih pojedinosti vezanih za ovaj program, uz napomenu da ga autor uputstva lično preporučuje kao odličan, multinamenski pretvarač zvuka u zvuk i videa u zvučni oblik.

Instalacija programa

 1. Kada otvorite folder: Total Audio MP3 Converter v2.2.968, tako što ste ga prethodno raspakovali sa vašim omiljenim arhiverom, a zatim pritisnuli enter kako biste videli sadržaj fascikle, sa slovom t ili strelicama gore dole ćete pronaći datoteku: total_audio_mp3_converter v2.2.exe i pritisnućete taster enter kako biste započeli proces instalacije.
 2. Odmah nakon pokretanja instalacione datoteke, pojaviće vam se next dugme za nastavak, što ćete potvrditi razmakom ili ćete pritisnuti tastaturnu prečicu alt+n.

 3. U narednom koraku vam se nude opcije uz koje ćemo navesti značenja, kao i tastaturne prečice:

  - Next (alt+n) za nastavak instalacije

  - Browse (alt+r) za promenu odredišne fascikle u kojoj ćete instalirati program.

  Preporučujemo da sve ostane kako je i predviđeno.

  - back (alt+b) za povratak unazad, ako smatrate da nešto niste obavili kako treba.

  Ipak, ako je sve u redu, najbolje je dda pritisnete tastaturnu prečicu alt+n ili da tasterom tab pronađete next dugme i aktivirate ga razmakom, kako biste nastavili proces instalacije.

 4. Sada, ako ne želite da menjate naziv same fascikle u koju će se pakovati izvršne datoteke, a koja nosi naziv: Total Audio MP3 Converter, ponovo pritisnite alt+n za next, ili dugme next pronađite pritiskom tastera tab i aktivirajte ga razmakom.
 5. U sledećem koraku u TreeView stablu određujete da li i gde ćete kreirati prečicu programa.

  Po zadatim vrednostima čekirana je opcija: Create a desktop icon, dok opcija: Create a Quick Launch icon nije štiklirana.

  Selektovanje i deselektovanje vršite razmakom.

  Kada strelicama gore-dole odredite gde ćete napraviti prečicu, ponovo pritisnite alt+n (Next) za nastavak, alt+b, (back) za korak unazad, ili alt+c (cancel) za odustanak od instalacije.

 6. U narednom koraku pritisnite prečicu alt+i za Install i sačekajte nekoliko trenutaka da se proces instalacije završi.
 7. pronađite opciju: Launch Total Audio MP3 Converter i pritisnite razmak kako biste čuli not checked.

  Program će se tako pokrenuti kada vi to poželite, a ne odmah nakon završetka instalacije.

 8. Na kraju razmakom aktivirajte dugme Finish ili pritisnite tastaturnu prečicu: alt+f.
 9. Premda to nije obavezno, pre samog pokretanja, registracije i podešavanja programa, u fascikli: Total Audio MP3 Converter v2.2.968 pronađite dodatak: ct4mgm.sf2, selektujte ga gornjom ili donjom strelicom, a zatim pritisnite tastaturnu prečicu ctrl+c kako biste datoteku kopirali, tj. smestili u clipboard.

  Pronađite fasciklu: C:\Program Files\Total Audio MP3 Converter i pritiskom tastaturne prečice ctrl+v pomenutu datoteku zalepite među ostale pluginove.

  Reč je o dodatku za konverziju nekih ređih formata kao što je amr format.

  On zauzima dosta mesta na računaru, baš kao i wav.

  Prilično je star i praktično ga je prebaciti u mp3 format.

Podešavanje programa i konvertovanje zvuka

 

 1. Program ćete najlakše pokrenuti tako što ćete na vašem desktopu pronaći prečicu: Total Audio MP3 Converter i pritisnuti taster enter.
 2. Nakon prvog pokretanja će vam se pojaviti prozor sa help opcijama, tj. opcijama pomoći.

  Taj prozor slobodno možete zatvoriti tastaturnom prečicom alt+F4.

  On se više neće pojavljivati, osim ako ga vi ne pokrenete tasterom F1.

 3. Sve nama bitne opcije Total audio mp3 konvertera se nalaze u osnovnom prozoru programa i do njih dolazimo pritiskom tastera tab, ili određenim tastaturnim prečicama.
 4. Pre nego što dodate nešto za konvertovanje iz jednog u drugi format, ili podesite program, morate ga registrovati tako što ćete tasterom tab pronaći register dugme i aktivirati ga razmakom.

  Zatim ćete upisati korisničko ime i serijski broj koji ste dobili od proizvođača.

  Sve ove opcije dobijamo pritiskom tabulatora.

  Kada unesete tačne podatke, uz pomoć tastera tab možete pronaći Ok dugme i aktivirati ga razmakom.

 5. Sada bi bilo dobro da prošetamo kroz neke važne opcije programa.

  Muzici možda nećete smanjivati format, ali knjigama najverovatnije hoćete.

  Ipak, pre nego što pritisnete alt+o za options, ili tasterom tab dođete do dugmeta Options i aktivirate ga razmakom, obratite pažnju na combo box u kome po difoltu piše: To mp3.

  Ako želite konverziju u neki drugi format, možete ga birati strelicama dole-gore, ali mi ćemo se ovde usredsrediti na konverziju u mp3 format koji je dosta praktičan, jer ne zauzima mnogo mesta na vašem hard disku.

 6. Pošto ste odabrali željeni zvučni format u koji ćete konvertovati vaše datoteke, pritisnite alt+o za options.
 7. Sada ste pozicionirani na general karticu i prva opcija na koju vam skrećemo pažnju je: Keep original volume (do not adjust volume) koja je po difoltu čekirana, tj checked.

  Do nje dolazite tako što ćete nakon aktiviranja podešavanja, četiri puta pritisnuti taster tab.

  Strelicama dole-gore možete birati i druge opcije vezane za jačinu.

  Original volume znači da će vam jačina zvuka ostati kao i u prvobitnim datotekama.

  No, ako su vam datoteke koje želite konvertovati pretihe, izabraćete opciju: Adjust volume manually.

  Nakon jednog pritiska tastera tab, u slučaju da izaberete ovu opciju, dobićete edit spin box u kome će pisati 100, a vi ćete ga povećavati pritiskom strelice gore, dok ćete ga smanjivati pritiskom strelice dole.

  Najpraktičnije od svega je to što će vam se sve datoteke koje budete konvertovali prema ovim podešavanjima, pojačavati ili smanjivati onako kako ste to odredili, a najnepraktičnije je to što ćete podešavanja ove vrste stalno morati menjati, u slučaju da ste zahtevniji korisnik kada je reč o konverziji zvuka iz jednog u drugi format.

  Zato dobro pazite na podešavanja pre početka same konverzije, strogo, od slučaja do slučaja.

 8. Naredna veoma bitna opcija je: Output folder: combo box: A custom folder

  Do svih opcija dolazite pritiskom tastera tab, pa to više nećemo ponavljati.

  Dakle, po prvobitnim podešavanjima je određeno da sve datoteke idu u my documents, što preporučujemo da promenite, kako po ostalim dokumentima nebiste imali razbacane zvučne datoteke.

  Recimo, na disku d otvorite folder: Zvučne konverzije i kada dođete do podešavanja output foldera, pronađite dugme browse, ili pritisnite tastaturnu prečicu alt+w i pronađite pomenuti folder, kako bi u njemu program čuvao sve vaše zvučne konverzije koje ste uradili sa ovim programom.

  Pronađite dugme ok ili u redu, aktivirajte ga razmakom i Total audio mp3 converter će zapamtiti vašu putanju za čuvanje datoteka.

 9. Opcija ima mnogo, pa ako detaljno nastavimo sve da ih opisujemo, početnici će se samo zbuniti.

  Zato ćemo pronaći general tab i pozicionirati se na general karticu, kako bi nam bilo lakše da strelicama levo i desno biramo druge kartice.

 10. U podešavanjima se nalaze mnoge kartice, a skoro sve su vezane za određene formate iz kojih i u koje želimo da prebacujemo video ili muziku.

  Tako, u svakom formatu uglavnom biramo codec, sample rate i bit rate, tj. kvalitet zvučnog zapisa.

 11. Ovom prilikom smo rešili da se ipak usredsredimo na najčešće korišćenu mp3 karticu koja se nalazi negde pri kraju.

  Pored mp3 kartice, postoje i mp4, flach, avi, amr, mp2 itd. Za codec je odabran mp3 lame, što je i preporučljivo.

  Zatim sledi opcija: Auto (the program will choose the best options) koju ostavljamo označenu ukoliko ne želimo da smanjimo kvalitet zvučnog zapisa.

  Preporučuje se za konverziju muzike, prebacivanje video zapisa u zvučni format, kao i još nekih stereo zapisa.

  Ukoliko želimo da smanjimo kvalitet zvuka, ova opcija će biti not checked, pa ćemo tako dobiti mogućnosti da odredimo sempl i bit rate.

  Sample rate možete ostaviti na 44.100 hz, osim ako zapis prethodno već nije stavljen na nešto manji uzorak kao što je recimo: 22.50 hz.

  Bit rate je po zadatim vrednostima uglavnom na 128 kbps.

  Tako možete ostaviti muziku i filmove, dok audio knjige slobodno možete smanjiti, u zavisnosti od toga kako su prethodno urađene.

  Ako ste sami nešto kvalitetno i studijski snimili ili dobili u wav formatu, što je retkost, sa smanjivanjem zvučnog zapisa možete ići čak i do 48 kbps, mada 32 kbps ipak ne preporučujemo, jer zapis već počinje da liči na zvuk telefonske veze.

  Zato, prosek koji preporučujemo u slučaju knjiga je sledeći:

  Sample rate: 22.50 hz ili 44.100 hz

  Bit rate: 64 kbps.

  Channels, tj. kanali mogu biti stereo, mono ili automatski detektovano.

  Ako je reč o stereo muzičkom ili filmskom izdanju, neka ostane stereo ili auto.

  Ako je reč o knjizi, ona je već snimljena u mono tehnici, pa izaberite mono.

  Sada možete ići na u redu i završiti sa podešavanjima koje menjate u zavisnosti od potreba.

 12. Pre početka samog prebacivanja, tj. konvertovanja iz jednog u drugi zvučni format, kao i iz video formata u zvučni zapis, neophodno je da dodate jednu ili više datoteka.

  Dodavanje jedne datoteke aktivirate uz pomoć opcije: Add files.

  Tastaturna prečica je alt+a.

  Dodavanje jedne fascikle, tj. foldera, aktivirate uz pomoć opcije add folders ili tastaturnom prečicom alt+f.

 13. Tada vam se otvara dijalog u kome je neophodno da u računaru pronađete željenu datoteku ili fasciklu.

 14. Program podržava 50 izlaznih formata.

  Izlazni formati su oni formati iz kojih prebacujemo datoteke.

  Pored audio formata kao što su: wav, mp3, flach i amr formati, tu su i flv, avi, mp4 video formati.

  Ulazni formati su formati u koje konvertujemo, tj. prebacujemo datoteke,, a pošto je reč o audio konverteru, on podržava samo audio formate kad je reč o završnoj konverziji zvuka.

  to znači da iz određene zvučne ili video datoteke možemo dobiti željeni zvučni format sa željenom jačinom i gustinom zapisa.

 15. Princip dodavanja datoteka ili fascikli je taj da na odabrani materijal pritisnemo enter, odaberemo open, ok ili u redu ako je potrebno i aktiviranjem opcije convert, ili pritiskom na tastaturnu prečicu alt+c započnemo konverziju.