Muzika/Video/Audio

GoldWave

Ovaj članak će pomoći korisnicima čitača ekrana u radu sa ovim odličnim audio editorom. Tutorijal je rađen za verziju 5.69 pa možda postoje male razlike u odnosu na ranije verzije.

Program GoldWave je u prijateljstvu sa čitačima ekrana. NVDA i Jaws bez skripte čitaju gotovo sve. Jaws skripta postoji i ukoliko je koristite rad će vam biti komforniji.

Instalacija i konfiguracija

Instalacija programa je pristupačna za čitače ekrana i odvija se klasično kao i za sve druge programe u Windowsu. Nakon instalacije pokrenite GoldWave sa desktopa ili iz start menija. Nakon prvog pokretanja pojaviće vam se prozor za registraciju. Unesite serijski broj i potvrdite. Ukoliko želite registraciju da obavite kasnije zatvorite ovaj prozor a kasnije uđite u 'Help' meni pa u 'Registration information screen'.

Bilo bi potrebno dosta prostora u ovom članku da se objasne sva podešavanja ovog programa zato će mo objasniti samo osnovna konfiguracijska podešavanja.

 1. Pritisnite F11 da otvorite prozor za konfiguraciju. Strelicom udesno ili kombinacijom Control+Tab dođite na karticu 'Record'. Tabom pronađite izbornik 'Record mode'. Po difoltu je postavljeno 'Bounded to selection'. Strelicama odaberite 'Unbounded'. Na taj način ćete podesiti da snimanje bude vremenski neograničeno.
 2. GoldWave ima tri načina za reprodukciju i tri 'Play' dugmeta. To su tasteri F1, F2 i F3. Vi možete izabrati šta će vam koje dugme reprodukovati. Prebacite se na karticu 'Play' i sa jednim tabom dođite na kombobox 'Play 1'. Tu možete izabrati da li će vam dugme 'Play1 reprodukovati ceo audio fajl, da li će vam reprodukovati selektovani deo, neselektovani deo, od kursora tj. od mesta na kome se nalazite pa do kraja i tako dalje. Izaberite 'All' da bi vam dugme 'Play 1' reprodukovalo ceo Fajl. Za drugo i treće 'Play' dugme izaberite 'Selected' i 'Unselected' tako da vam jedno reprodukuje selektovani a drugo neselektovani deo fajla. Vi naravno možete izabrati drugačije i prilagoditi 'Play' dugmad prema svojim potrebama. Pored podešavanja za svako 'Play' dugme nalazi se checkbox 'Loop'. Ovo ćete čekirati ukoliko želite da vam se fajl reprodukuje više puta. Kada čekirate ovo polje pojavljuje se edit polje u koje upisujete koliko puta želite da vam se reprodukuje fajl koji ste pustili. Po difoltu je 10. Na kraju idite do OK i pritisnite Enter.
 3. Pregledajte i ostale četiri kartice da biste videli koja podešavanja se mogu napraviti na njima. Kartica 'Volume' sadrži glavne opcije koje možete pronaći u podešavanjima zvuka u Windowsu. Ovde takođe možete čekirati da li ćete koristiti line in, mikrofon ili neki drugi uređaj.

Nekoliko osnovnih prečica za početak rada sa GoldWave-om

Pokušajte da zapamtite sledeće najčešće korišćene prečice tako da ih znate kada počnemo sa kreiranjem, uređivanjem i čuvanjem audio fajlova u narednim paragrafima. Ja ću vas ponovo podsećati na njih tokom rada.

Korisne prečice:

 1. Control+N - otvaranje novog prozora za kreiranje novog audio fajla
 2. Control+O - otvaranje bilo kog audio fajla iz računara
 3. F2 - Play 1
 4. F3 - Play 2
 5. F4 - Play 3
 6. F5 - Rewind (premotavanje unazad)
 7. F6 - Fast forward (premotavanje unapred)
 8. F7 - Pause/Unpause
 9. F8 - Stop (zaustavlja snimak koji se reprodukuje i vraća ga na početak)
 10. Control+F9 - Pokretanje snimanja (pošto ste prethodno pritisnuli Control+N)
 11. Control+F8 - Zaustavljanje snimanja
 12. Home - skok na početni marker
 13. End - skok na završni marker
 14. Shift+strelica levo - pomeranje početnog markera ulevo
 15. Shift+strelica desno - pomeranje početnog markera udesno
 16. Control+Shift+strelica ulevo - pomeranje završnog markera ulevo
 17. Control+Shift+strelica udesno - pomeranje završnog markera udesno
 18. Control+V - Paste / ubacivanje sadržaja iz privremene memorije (klipborda) na mesto gde je postavljen levi marker
 19. Control+B - dodavanje sadržaja privremene memorije na početak audio fajla
 20. Control F - ubacivanje sadržaja iz privremene memorije na poziciju desnog markera
 21. Control+E - dodavanje sadržaja iz privremene memorije na kraj audio fajla
 22. Control+P - ubacivanje sadržaja iz privremene memorije u novootvoreni fajl (otvara se novi fajl i sadržaj iz klipborda se smešta u njega)
 23. Control+M miksovanje (mešanje) sadržaja iz privremene memorije sa audio fajlom u otvorenom prozoru na početak levog markera
 24. Control+A - selektovanje celog fajla
 25. Control+Z -poništavanje poslednje promene
 26. Control+Š - postavljanje levog markera na trenutnu poziciju
 27. Control+Đ - postavljanje desnog markera na trenutnu poziciju

Snimanje

Uključite svoj kasetofon, gramofon (sa pojačalom, mikserom, predpojačalom) ili neki drugi eksterni izvor zvuka u "MIC" ili "Line in" priključak na zvučnoj kartici vašeg kompjutera.

 1. Pokrenite GoldWave preko ikone na desktopu.
 2. Pritisnite Control+N da otvorite prozor za novi audio.
 3. Otvara vam se dijalog kroz koji se možete kretati tabom i napraviti četiri podešavanja:<
  a. Prvo je 'Chanels': ovde jednostavno strelicama gore i dole birate da li želite mono ili stereo snimanje.
  b. Drugo je 'Sampling Rate': ovo se odnosi na kvalitet zvuka. Po difoltu je podešeno 44100 Herca i ovo je dobro u mnogim slučajevima, ali vi strelicama možete povećavati i smanjivati.
  c. Treće je 'Sampling Rate': ovo takođe utiče na kvalitet vašeg snimka i strelicama možete izabrati stavku koja odražava šta želite da snimite, na primer glas, CD audio, DVD itd.
  d. Četvrto je ?Initial File Length?: ovde strelicama možete odabrati vreme trajanja snimka u satima, minutima i sekundama, ali možete i upisati željeno vreme recimo 2:10 za dva minuta i 10 sekundi ili 1:10:05 za jedan sat deset minuta i 5 sekundi.
  e. Kada završite sa podešavanjima tabom idite na 'OK' i pritisnite enter.
 4. Sada pritisnite tastere Control+F9 da odmah započnete snimanje. Nakon par sekundi počnite da pričate u mikrofon ili pustite zvuk na uređaju koji je uključen u Mic ili Line in priključak na vašoj zvučnoj kartici.
 5. U svakom trenutku možete da pauzirate snimanje pritiskom na Control+F7 i da ga kasnije nastavite pritiskom istih tastera.
 6. Kada završite pritisnite Control+F8 da zaustavite snimanje.
 7. Da biste poslušali šta ste snimili pritisnite taster F2, odnosno onaj taster za koga ste odabrali da vam reprodukuje ceo snimak.
 8. Da zaustavite snimak i vratite ga na početak pritisnite taster F8
 9. Da biste sačuvali snimak pritisnite Control+S nakon čega vam se otvara klasičan 'Save as' dijalog.

Napomena: Zavisno od toga sa kog priključka na zvučnoj kartici snimate potrebno je da odaberete 'Line in' ili 'Microphone'. To možete čekirati u Kontrol panelu ili u Goldwave-u, u dijalogu za konfiguracijska podešavanja, koji otvarate tasterom F11, na kartici 'volume'. Za snimanje zvuka iz računara odaberite 'Mono mix' ili 'Stereo Mix'.

Uređivanje audio fajla i dodavanje specijalnih efekata

Da bi se uređivao ceo fajl i da bi se dodavali neki efekti na celom fajlu a ne samo na jednom delu:

 1. Napravite audio fajl kao što je gore objašnjeno. Neka bude kraći da bi bio pogodniji za vežbanje.
 2. Po difoltu kada se fajl prvi put kreira ili otvori ceo fajl se tretira kao selektovan i sve akcije koje vršite biće primenjene na celom fajlu. Početni marker je postavljen na početak fajla a završni na kraju fajla. Da deselektujete ili da selektujete ceo fajl ako nije selektovan pritisnite Control+A.
 3. Efekti su po difoltu postavljeni na sasvim dobrim nivoima i u većini slučajeva neće biti potrebno da vršite izmene već samo primenite efekte onako kako su podešeni. Svi dijalozi za efekte imaju listu unapred definisanih (preset) fajlova koji se mogu upotrebiti.
 4. Da biste primenili neki efekat na ceo fajl pritisnite Alt+C a onda strelicom naniže odaberite neki od raznih efekata na primer echo, pitch, rever, volume i tako dalje. Napominjemo da 'Filter' efekat ima nekoliko podefekata od naročite važnosti na primer za promene jačine niskih (bas) i visokih (treble) tonova, za smanjenje trajanja tišine između izgovorenih reči ili pesama ('silence reduction'), za smanjenje šumova ('Smoother', za smanjenje buke u pozadini ('Noise reduction') i tako dalje. Detaljno objašnjenje svih ovih filtera bi bilo korisno ali bi za to bilo potrebno mnogo vremena. Stoga eksperimentišite sami i verujem da ćete na kraju biti iznenađeni pa čak i impresionirani mogućnostima.
 5. Koristite 'Play' da proverite rezultate promena koje ste napravili. Ukoliko želite da sačuvate promene koristite Control+S. Ukoliko želite da uklonite promene i vratite originalni fajl pritisnite Control+Z pre nego što sačuvate fajl.

Ukoliko želite da napravite promene samo na jednom delu fajla to možete učiniti na nekoliko načina ali sada možemo objasniti samo jedan. Kada prvi put kreirate ili otvorite fajl početni marker je postavljen na početku fajla a završni na kraju i sve između njih je automatski selektovano. Pustite fajl, pauzirajte reprodukciju i pritisnite slovo Š. Tako ste postavili početni marker na to mesto. Zatim ponovo pritisnite F7 da nastavite reprodukciju i ponovo zaustavite gde želite. Pritisnite Đ i time ste postavili desni marker na to mesto. Sada je deo na kome želite da vršite promene omeđen sa ta dva markera i selektovan. Kada pritisnete 'Play' dugme za koje ste odredili da reprodukuje selektovane delove moći ćete to da poslušate. Aktiviranjem 'Play'dugmeta za neselektovane delove moći ćete da poslušate ono što je neselektovano. Ove markere možemo da uporedimo sa markerima za određivanje margina na pisaćoj mašini. Levi marker može da se kreće od leve ivice udesno a desni od desne ivice ulevo sve dok se ne sretnu negde na sredini. Sve što je između njih omeđeno je i selektovano tako da taj deo možete da uređujete.

Selektovanje i pravljenje promena se vrši na sledeći način:

 1. Pokrenite reprodukciju i kada stignete do mesta odakle želite da započnete uređivanje pritisnite F7 da pauzirate reprodukciju.
 2. Ako ste preskočili mesto na kome želite da postavite početni marker upotrebite taster F5 da se vratite nazad, a onda ponovo pritisnite 'Play' dok ne stignete do željenog mesta.
 3. Pritisnite slovo Š da postavite početni (levi) marker.
 4. Pritisnite F7 da nastavite reprodukciju i zaustavite je tamo gde želite da završite selektovani deo i pritisnite F7 za pauzu. Sada pritisnite slovo Đ da postavite završni (desni) . marker. Da biste brže stigli do mesta na kome želite da postavite završni marker možete koristiti taster F6 (fast forward) za premotavanje unapred.
 5. Da biste bili sigurni da ste obeležili tačno onaj deo koji ste želeli koristite 'Play' dugme za reprodukciju selektovanog dela fajla. Takođe možete poslušati i neselektovani deo korišćenjem 'Play' dugmeta za tu svrhu. O 'Play' tasterima je bilo reči ranije.
 6. Zadajte odgovarajuću komandu za akciju koju želite da preduzmete na selektovanom delu fajla na primer: pritisnite taster 'Delete' da biste ga izbrisali, pritisnite Control+C da biste ga iskopirali u privremenu memoriju, pritisnite Alt+C da biste otvorili meni sa efektima a zatim odaberite željeni efekat.
 7. Početni marker možete pomerati ulevo kombinacijom Shift+strelica ulevo, a udesno kombinacijom Shift+strelica udesno. Završni marker se pomera ulevo kombinacijom Control+Shift+strelica ulevo, a udesno kombinacijom Control+Shift+strelica udesno.

Restauracija starih ploča i kaseta

 1. Sledite ranije opisane korake za snimanje sa ploča i kaseta vodeći računa da snimke napravite u wav formatu.
 2. Ako je uopšte moguće, da biste bili uspešni u otklanjanju buke, prvo pronađite i selektujte sekundu ili dve sa bukom, ali tamo gde nema muzike ili glasa, i kopirajte ga u privremenu memoriju sa Control+C. Obično se ne preporučuje da to bude prazan prostor između pesama.
 3. Pritisnite Alt+C da otvorite meni sa efektima, zatim slovo F da skočite na 'Filter', pa u podmeniju strelicom naniže pronađite 'Noise reduction' i pritisnite enter. U preset listi strelicom naniže pronađite 'Clipboard noise print' i pritisnite enter da primenite ovo. Sada slušajte vaš fajl i ako ima bilo kakvih zveckanja i treperenja pritisnite Control+Z da poništite promenu. Zatim ponovite ovaj korak ali sada u izborniku 'Scale' smanjite procenat sa 100 na neku vrednost između 50 i 100.
 4. Pritisnite Alt+C za meni sa efektima, F za 'Filter' a zatim pritisnite enter na 'Pop/Click. Promenite tolerance setting na 1500 ako vaš album nije previše kreštav ili škripav, inače koristite difoltnu vrednost od 1000. Ovaj korak neće biti potreban ako je vaš album u perfektnom stanju i nije uvek neophodan kada se snimak restaurira sa presnimljene kasete.
 5. Naročito kod snimaka sa kaseta, pritisnite Alt+C za efekte, zatim F, pa ovoga puta enter na 'Smoother'. Strelicom naniže dođite na 'Reduce hiss' preset i pritisnite enter za aktiviranje. Na ovaj način se smanjuje šištanje.
 6. Ako obrađujete snimak na kome ima praznog prostora (tišine) između pesama pritisnite Alt+C za efekte pa X za 'Compressor/Expander' , pa strelicom naniže idite na 'Noise gate 3' i pritisnite ENTER. Ovo će eliminisati buku u praznom prostoru između pesama. Nije preporučljivo da ovo radite na snimcima sa govorom kao i na snimcima sa muzikom na kojima ima tihih delova.
 7. Ako obrađujete jednu pesmu ili album na kome sve pesme imaju istu prosečnu jačinu zvuka, pritisnite Alt+C za meni sa efektima, U za 'Volume' pa Enter na 'Maximize'. Pošto se završi preliminarno skeniranje fajla, strelicom odaberite preset 'Full dynamic range' i pritisnite Enter. Na taj način ćete dobiti najjači zvuk bez stvaranja distorzije. Ako vaš snimak sadrži numere snimljene sa različitih izvora, na primer snimili ste 10 pesama sa različitih ploča, koristite 'Match' umesto 'Maximize' opcije pošto ona može da skenira ceo fajl i da pronađe prosečnu jačinu zvuka za sve pesme tako da će ih dovesti na približno isti nivo.
 8. Ako želite koristite 'Equaliser' koji se nalazi u meniju za efekte, u 'Filter' podmeniju. Pritisnite Alt+C, zatim F, pa E. Ovde možete promeniti balans niskih (bass) i visokih (treble) tonova i da ih prilagodite vašem uhu. Na primer, ako je bas na vašem snimku isuviše visok koristite 'Reduce bass' da smanjite njegov nivo bez uticaja na bilo šta drugo.
 9. Poslušajte snimak ponovo i ako ste zadovoljni sačuvajte ga pritiskom na Control+S.
 10. U procesu remasteringa možete koristiti i mnoge druge opcije ako želite, na primer ako je kraj pesme koji se postepeno utišava kreštav i/ili oštećen, možete izbrisati taj mali deo na kraju i primeniti 'Fade out' opciju za postepeno utišavanje. Selektujte oštećeni deo na kraju, recimo poslednjih 5 sekundi i pritisnite 'Delete' da ga izbrišete. Zatim selektujte poslednjih 10 sekundi, pritisnite Alt+E pa slovo U da skočite na 'Volume', u podmeniju odaberite 'Fade out' i pritisnite ENTER. U izborniku preset odaberite 'Full volume to silence' i pritisnite ENTER ili idite tabom do OK pa onda pritisnite ENTER.

 11. Da izdvojite pesme i da ih sačuvate na hard disku kao posebne fajlove uradite sledeće:
  a. Pritisnite Alt+T (za Tools) a onda P (za Queue Points).
  b. Tab ili Shift+Tab da dođete na dugme 'Auto que' i pritisnite Enter.
  c. Na kartici 'Mark Silence' kliknite na'OK' da se automatski obeleže tačke između pesama tj. mesta na kojima nema nikakvih zvukova. Inače, ove tačke biste morali da postavite jednu po jednu tako što pauzirate fajl tačno na mesto između pesama i pritisnete Control+Q. Od jedne do druge tačke se možete kretati slovom J.
  d. Tabom idite do dugmeta 'Split file' i pritisnite Enter. Neka vam u ovom dijalogu bude čekirano 'Use CD Compatible Wave Format and Alignment'. zatim idite na 'OK' i napravićete kolekciju individualnih pesama.
 12. Ako želite da pesme snimite na CD narežite ih preko nekog programa za narezivanje diskova kao što su Nero Burning Rom, Easy CD Creator itd. Budite sigurni da ste izabrali opciju da pesme budu narezane kao posebni (razdvojeni)fajlovi. Ako ove melodije želite da slušate na svom kućnom HI-FI CD plejeru, sačuvajte ih kao .wav fajlove, 16-bitne i stereo, sampling rate neka bude 44100 Hz. Čekirajte opciju za finalizaciju ili zatvaranje diska.

Sređivanje i poboljšanje snimaka glasa

Da uredite i dovedete snimke glasa u odlično stanje s obzirom na tečan izgovor, eliminisanje pucketanja i/ili buke u pozadini, ne treba obavezno da koristite iste radnje kao za remasterizaciju muzičkih snimaka. Pored toga, kada koristite iste opcije trebalo bi da ih koristite na manje agresivan način.

Opšti saveti u ovom procesu bili bi:

 1. Koristeći dobar mikrofon za kompjuter, snimajte glas direktno na hard disk (preporučeno) ili na kasetofon ili midi-CD plejer a onda fajlove prebacite na hard disk, kao stereo ili mono, kako vama odgovara.
 2. Maksimalno pojačajte zvuk tako što ćete pritisnuti Alt+C, u, zatim Enter na 'Maximize'.
 3. Ako je izgovor neujednačen izbrišite prekomerne razmake između reči pritiskom na Alt+C, F, zatim I (za Silence reduction) i odaberite 'Reduce silences to half a second'.
 4. Sada pažljivije slušajte fajl da identifikujete i ručno otklonite sve neželjene zvukove i/ili reči/rečenice koje ne želite i ubacite nove.
 5. Ako na snimku ima pucketanja ili bilo kakvih sličnih šumova, većinu možete ukloniti tako što ćete pritisnuti Alt+C, F, c (za 'Pop/Click Removal') i onda Enter na preset 'passive'.
 6. Prvo selektujte i iskopirajte sekundu ili dve pozadinskog zvuka (mesta između reči ili rečenica), onda pokrenite 'Noise reduction' pritiskanjem redom Alt+c, F, zatim R. Sada upotrebite 'Clipboard print'. Takođe možete da isprobate scale seting od 50 umesto 100.
 7. Poslušajte finalni rezultat i ako ste zadovoljni sačuvajte ga sa Control+S.

Podela i spajanje fajlova

Podelu fajla na više delova smo već objasnili. Dakle, potrebno je da obeležite mesta razdvajanja (cue points) i da idete na 'Split file'.

Spajanje više fajlova se vrši na sledeći način:

 1. Otvorite Tools meni (Alt+T) i pritisnite M da otvorite 'File Merger'.
 2. Idite na dugme 'Add files' i pritisnite Enter. Otvoriće vam se dijalog za pronalaženje fajlova. Pronađite željeni fajl i
 3. Na ovaj način dodajte sve fajlove koje želite da spojite. Fajlovi se upisuju u listu u istom dijalogu.
 4. Kada završite sa izborom fajlova idite Tabom na dugme 'Merge' i pritisnite Enter. Otvoriće vam se 'Save As' dijalog. Upišite naziv novog fajla i odaberite gde želite da ga sačuvate.

Konvertovanje audio fajlova

Program GoldWave možete koristiti i za konvertovanje audio fajlova iz jednog formata u drugi. Postupak konvertovanja je sledeći:

 1. U File meniju odaberite 'Batch processing' i otvorite ga (Alt+F, zatim B).
 2. Na kartici 'Source izaberite fajlove ili folder koji želite da konvertujete klikom na dugme 'Add files' ili 'Add Folder'.
 3. Na kartici 'Convert' odaberite format u kome želite da konvertujete fajlove. Potrebno je da vam bude čekirano 'Convert file to this format'. U izborniku 'Save as type' odaberite željeni format.
 4. Na kartici 'Destination' možete odabrati folder u kome želite da smestite konvertovane fajlove. Po difoltu je čekirano 'Store all files in their original folders', što znači da će se konvertovani fajlovi smestiti u isti folder u kome se nalaze originalni fajlovi. Ako želite da ih smestite u neki drugi folder izaberite 'Store all files in this folder', a zatim idite na dugme 'Browse' i odaberite željeni folder.
 5. Proces konvertovanja započinjete pritiskom na dugme 'Begin'.

Konvertovanje teksta u audio

Program GoldWave može služiti i za konvertovanje teksta u audio format. Postupak je sledeći:

 1. Otvorite Tools meni i pokrenite 'Speech Converter'.
 2. Kliknite na 'Voice Settings'. U otvorenom dijalogu izaberite željenu sintezu, jačinu zvuka (volume), brzinu izgovora (speed) i visinu glasa (pitch). Kada završite sa podešavanjima kliknite na 'OK'.
 3. Kliknite na 'Open text' i odaberite tekstualni fajl koji želite da konvertujete. Tekst možete uneti i tako što ćete ga iskopirati i zalepiti u edit polje ili ga ukucati.
 4. Ukoliko želite da vam program samo pročita uneti tekst kliknite na 'Speak'. Ako želite da sačuvate fajl u audio formatu kliknite na 'Speak to file'. Otvoriće vam se 'Save As' dijalog. Upišite naziv fajla, odaberite željeni format (wav, mp3 itd.), zatim odaberite kvalitet (recimo 16 bit stereo) i na kraju odaberite lokaciju, to jest folder u kome ćete sačuvati audio fajl i kliknite na 'Save'.