Narezivanje diskova

Nero

Narezivanje diskova

Nero možda i nije najbolji softver, ali se definitivno najviše koristi. Kada ga otvorimo strelicom možemo odabrati jednu od tri opcije.

  • 1. Start multisession disc (ukoliko jednom narezani disk želimo ponovo da dorezujemo)
  • 2. Continue multisession disc (kada dorezujemo već rezan disk)
  • 3. No multisession disc (u koliko disk režemo samo jedamput)

Na samom početku, pritiskom na tab dobijamo mogućnost biranja između cd-a i dvd-a. Ako se odlučimo za cd, par puta pritiskamo tab dok ne dođemo do opcije cd rom iso. To je jedna od mnogobrojnih opcija koje nam određuju način narezivanja. Služi za rezanje svega sem audio diskova. U koliko želimo da narezujemo audio disk strelicom se spuštamo do opcije audio cd. Ukoliko kopiramo neki disk odabraćemo cd copy. Kada potvrdimo enterom vrstu rezanja (cd ili dvd) dolazimo do dela kada moramo odabrati fajlove i foldere koje narezujemo. Prvo nam se pojavljuje ime diska koji režemo. Pritiskom na F2 mu možemo promeniti ime i potvrditi enterom - Sada imamo ukupno četri taba , tabovi ne prave krug kada se dođe do poslednjeg sa shift tab se vraća do prvog. Na prva dva taba je materijal spreman za rezanje, na trećem i četvrtom tabu su folderi i fajlovi na našem računaru. Na trećem tabu biramo foldere i odatle za narezivanje možemo prebacivati samo foldere, tasterska prečica "ctrl + 1" Ukoliko želimo samo neke fajlove narezati iz određene fascikle to radimo tako što u trećem tabu odaberemo folder a u četvrtom vidimo fajlove tog foldera i sa istom tasterskom prečicom odabiramo koje želimo narezati. - Analogno sa ovim spremljeni materijal na prvom tabu vidimo foldere spremne za rezanje a u drugom sadržaje u prvom tabu izabranih foldera.

Količinu spremljenog materijala za rezanje proveravamo tako što se pozicioniramo na ime diska sa "alt + enter otvaramo "Properties " lepimo jaws i pc kursor i sa strelicom pronalazimo "total data" to jest veličinu spremnog materijala za rezanje.. -Ukoliko smo prešli veličinu diska višak možemo brisati tako što se pozicioniramo ili na tabu jedan na folder i kliknemo na taster "delete" ili ako je potrebno izbrisati samo par fajlova onda na prvom tabu odaberemo folder iz kojeg nameravamo da brišemo fajlove skok na drugi tab tu odabrati željene fajlove za brisanje i takođe taster "delete".

Da bismo započeli narezivanje otvaramo Record meni sa alt + r. Strelicom na dole odabiramo Burn compilation (ili upotrebimo prečicu "ctrl + b" U njemu tabom dolazimo do Speed combo boxa u kome biramo brzinu rezanja izraženu u kb/s. Što je brzina manja kvalitet narezanog diska je veći. Ostale opcije su nebitne za početak. Pritiskom na enter narezivanje počinje. Po završetku narezivanja dobija se dijaloški prozor da je proces završen a dvd pogon izbacuje disk van. prilikom zatvaranja programa program će nas pitati da li želimo da sačuvamo sesiju pošto je moguće sačuvati sesije narezivanja i kasnije ukoliko se ukaže potreba za narezivanjem istog sadržaja samo je učitati. Pošto u većini slučajeva to nije potrebno idemo tabom na ne i program će se zatvoriti.