Narezivanje diskova

Windows alat

Windows alat za narezivanje diskova.

(dolazi uz win-7) Postoje dve varjante rezanja sa ovim alatom a one su:

1. Pozicioniramo se na fajl koji želimo narezati, moguće je i selektovati više fajlova potom otvorimo padajući meni taster "aplications" slovo N na Send to, pa strelicom pronaći DVD RW rom, potvrditi sa enterom i sačekati da se završi kopiranje. zatim tabulatorom do "Organize Button" strelicom desno do "Burn Button". potvrdimo sa enter otvara se edit polje u koje upisujemo naziv diska. Na sledećem tabu je "Recording Speed" tu određujemo brzinu rezanja i potvrđujemo sa enter rezanje započinje. po završetku rezanja samo potvrditi na finish button i to je kraj priče.

2. Drugi nači ni bio Klasičan copi and paste gde bi kopirali fajlove na klasičan način tasterskom prečicom "ctrl + c" potom u računar pa odabrati dvd rom opet klasičan način lepljenje "ctrl + v" tabom na organize dalje bi bio isti postupak kao i u prvom načinu.