Uređivanje teksta i skeniranje

ABBYY FineReader

Abby Fine reader i . Skeniranje dokumenata

Skeniranje je proces u kome se stvari štampane crnim otiskom unose u računar. Za taj proces nam je potreban skener. To je uređaj koji u računar prenosi sliku sa papira. Da bi se takva slika pretvorila u tekst moramo koristiti tzv. OCR programe. Najčešće se koristi Recognita, Omnipage, Abby Fine reader i Kurzweil. S obzirom da se Fine reader 11 sada najčešće koristi uzećemo ga kao primer. I u ostalim programima se podešavaju iste stvari samo u drugim menijima. Prvo će biti opisano podešavanje samog programa, a zatim postupak skeniranja.

Najveća novina u FineReaderu 11 je to što sad automatski prepoznaje jezik skeniranog dokumenta, što je u mnogome olakšalo rad sa njim. Kada se program instalira potrebno ga je otvoriti, sa tasterskom prečicom "ctrl + shift + o", otvaramo opšta podešavanja. U opštim podešavanjima imamo više kartica. Sa "ctrl + tab" se krećemo po karticama sa opcijama dok ne dođemo do kartice "scan/open". Tu treba pronaći "Driver: CanoScan" combo box . strelicom ćete pronaći dva drajvera. Treba odabrati via plus ime vašeg skenera. . Nastavljamo kretanje tabom sledeći tab je "use twain source interface“". Strelicom prebacujemo na "use Abbyy fine reader interface". Tabom nastavljamo do "ok" i potvrđujemo sa enter.

Sledeća kartica je kartica "rid" na njoj će mo samo na prvom tabu odabrati "Reading mode Thorough reading "(čitaj temeljno).

Potom dolazi na red kartica "Save" Na prvom tabu odabiramo "Plain text " (čisti tekst) tabom do opcije "Keep headers and footers " Koju odčekiramo (kako nam ne bi na kraju svake stranice čitao naziv knjige i pisca i slično) Na ovoj kartici zanimljiva je još jedna opcija "Keep pictures " Koju čekiramo ili ne u zavisnosti od toga da li želimo da nam se u dokumentu nađu slike ili ne.

Za nas je ovde još zanimljiva kartica "Advanced" a na njoj opcija"Open the last used FineReader document when the program starts " Ukoliko nam je čekirana ova opcija Finereader će nam prilikom startovanja otvoriti predhogno obrađivan dokument. -Pored ove opcije na ovoj kartici je važna i opcija"Reset to Defaults " to je button i kada kliknemo na njega Finereader će se vratiti na osnovna podešavanja.

- Kada smo završili sa podešavanjem i potvrdili na ok nalazimo se u osnovnom prozoru FineReadera. Sa tasterskom prečicom "ctrl + k" započinjemo skeniranje, otvara nam se dijaloški prozor u kojem određujemo neke parametre.

  • -Rezolucija od 300 dpi je sasvim dovoljna za skeniranje knjiga, Veća rezolucija bi samo usporila proces skeniranja a stvarni efekat bi bio isti.
  • -Sledeći tab"scanning mode" za crni tisak knjige biramo "black and white"
  • -"Brightness"( osvetljenje) postaviti na "automatic" "manual" možemo birati kod vrlo lošeg žutog papira na taj način sami određujemo svetlost i pojačavanjem možemo dobiti određena poboljšanja.
  • -"paper size" tu biramo veličinu listova koje će mo da skeniramo to obično stoji na a4.
  • -"Detect page orientation " treba biti čekirano
  • -"split facing pages"(razdvajanje stranice ) takođe treba biti čekirano.
  • -"enable image enhancement"(omogući poboljšanje slike) Takođe čekirano.
  • -"multi page scanning" button kada kliknemo na njega otvara nam se mogućnost da izaberemo da li će mo između skenova praviti pauzu ili će se proces automatski odvijati a naše će biti da samo okrećemo stranicu. ukoliko se odlučimo da nema pauze dobijamo polje u koje upisujemo koliko sekundi će se praviti automaski pauza između skenova.

- Sada idemo tabom na "scan" i započinjemo proces skeniranja.

- Po završenom skeniranju dajemo programu komandu da pročita skenirani materijal, "ctrl + shift + r". Sačekamo da se proces završi.

-potom sa "ctrl + s" snimimo prepoznati tekst, snimanje je identično snimanju bilo kog drugog wordovog dokumenta.