Uređivanje teksta i skeniranje

Balabolka

Balabolka je jedan od naj boljih i naj jednostavniji programa za konverziju tekstualnih u zvučne knjige. Knjige čita odabrana sinteza najčešće alfanum Marija ili Alfanum Snežana. program je preveden na naš jezik pa stoga ako u toku instalacije ne bude automatski prepoznat kada pokrenete program na kartici "view" u podmeniju "language" pronađite i kliknite na srpski. <

Segmenti rada sa balabolkom.

Balabolka je program namenjen čitanju tekstualnih knjiga, konverziji tekstualnih knjiga u zvučne zapise pomoću goovornih sinteza u mp3 i waw format.kao i konverziju knjiga iz formata u format....Evo par osnovnih Napomena.
  1. -Podešavanje sinteze.
  2. -Čitanje teksta iz same balabolke.
  3. -podešavanje MP3 parametara.
  4. -Konverzija iz pokrenutog programa.
  5. -Konverzija iz kontekstnog menija.
  6. -Podela tekstualnog fajla na više delova.
  7. -Određivanje procesa balabolke.
  8. -Ostala podešavanja.

1.Podešavanje sinteze.

Pokrenuti Balabolku sa desktopa, kada se program pokrene, tabom se krećemo do SAPI 5 kartice još jednom tab i nalazimo se na komboboxu gde određujemo govornika. Tu strelicom odaberemo alfanum Mariju, ili Snežanu. Sledeći tab je stavka brzina govora, koja je na 50%, možemo je strelicom desno povećati na 60% ili koliko već hoćemo . Sledeći put kad tabuliramo, dolazimo do visine glasa pich i tu je takođe podešeno na 50%. Strelicom levo to smanji na 0%,kada je u pitanju Marija, Ili već po svojoj želji kada je u pitanju Snežana. Poslednji klizač je jačina zvuka, takođe podesiti po želji.

2.-Čitanje teksta iz same balabolke.

-Posle podešavanja sinteze tekst možemo čitati i iz same balabolke.
f5 započinje čitanje teksta.
f6 pauziramo čitanje teksta.
f7 stopiramo.
strelicama pronađemo neko novo mesto u tekstu i sa f5 ponovo uključujemo čitanje, čitanje kreće od mesta na kojem se nalazi kursor.
f 10 stavljamo tekst preko celog ekrana ponovo isti taster vraćamo u predhodno stanje..
Takođe možemo stati na određeni tekstualni fajl iz kontekstnog menija (aplications) pozovemo balabolku i kliknemo na otvori i čitaj.

3.Podešavanje MP3 parametara.

Da bi smo u balabolci podesili parametre izlaznog fajla kliknućemo tastersku prečicu "shift+f5". otvara nam se dijalog za podešavanje parametara izlaznog audio fajla, za primer uzimamo najčešće korišćeni MP3.
tabom dok ne čujemo mp3 sledeći tab treba da budee čekiran "konstantni bitrate".
sledeći tab combobox biramo bitrate po želji 96 je sasvim dovoljno više samo bez potrebe uvećava veličinu izlaznog mp3 fajla.
Na sledećem tabu ako ga čekirate program pušta zvučni signal po završetku konverzije.
Naredni tab ako čekirate po završenoj konverziji biće vam otvoren folder u kojem se nalazi konvertovan fajl.

ovaj tab vam podešavanja vraća na default.
i još jedan tab na ok. Ovim smo završili podešavanje parametara izlaznog fajla i ta podešavanja program pamti ili do ponovnog menjanja ili do deinstalacije programa.

4.Konverzija iz pokrenutog programa.

Kada je balabolka pokrenuta sa tasterskom prečicom "ctrl+y" pokrećemo dijalog za konverziju teksta u zvučni format.
Kada se pokrene prozor za konvertovanje pritisnemo jednom tab pa razmaknicu na Dodaj fajl, sada se otvara klasičan prozor gde treba da pronađemo knjigu ili tekst koji hoćemo da konvertujemo .
Dakle tabom odšetamo do tree view i pronađemo željeni fajl i potvrdimo ga sa enter..
Sada tab i kliknemo razmak na "pogledaj dugme." Tu pronađemo fasciklu u koju želimo smestiti konvertovani mp3 fajl..
Na sledećem fajlu tabu biramo format izlaznog audio fajla (mp3 ili waw).
sledeći tab možemo čekirati ako želimo da nam po završetku konverzije bude automatski obrisan tekstualni fajl.
Sledeći tab sa razmakom i podešavamo to jest čekiramo da li će svaki fajl na početku i kraju biti najavljen.(start 1 fajla, kraj prvog fajla).
sledeći tab nas vodi do cilja dugme konverzija enter i započinje konverzija.

5.Konverzija iz kontekstnog menija.

Kada su podešeni svi parametri sinteze konverziju možemo započeti i iz kontekstnog menija.
To se radi na sledeći način pozicioniramo se na fajl koji želimo konvertovati zatim dugme (aplication) pa iz kontekstnog menija izaberemo balabolku i tu nađemo i kliknemo na konvertuj u mp3 .
konverzija započinje i trajaće nekoliko minuta u zavisnosti od veličine fajla. Konvertovani fajl će se nalaaziti na istom mestu gde i tekstualni fajl.
napredovanje konverzije možemo pratiti iz sistem treja ( insert+f11)

6.Podela tekstualnog fajla na više delova.


Ukoliko želimo da nam knjiga iz nekog razloga bude u više audio fajlova, moramo prvo tekstualni fajl podeliti u više delova, a to će mo uraditi na sledeći način.
sa tasterskom prečicom"ctrl+u" pokrenemo dijalog za promenu fajlova. dobijamo nekoliko tabova:
prvi tab pronalazimo fajl koji želimo da podelimo.
Potom folder u koji će biti smešteni podeljeni fajlovi.
na prvom edit polju upisujemo od kog broja će biti numerisani podeljeni fajlovi. Zatim još jedno bitno edit polje je to u koje upisujemo veličinu u kb na koliko će biti podeljeni fajlovi.. I konačno do dugmeta podeli..

7.određivanje procesa balabolke.


Balabolka zna strahovito da usporava računar posebno je slučaj kod računara sa slabijom konfiguracijom ali i za to ima leka. A evo i šta treba da se uradi.
pokrenuti balabolku sa tasterskom prečicom"ctrl+shift+escape" pokrenemo Task menadžer.
sa "ctrl+tab" na karticu procesi. tu izaberemo sa spiska balabolku pa "aplications" iz kontekstnog menija pronađemo "prioritet submeni" otvorimo ga sa strelicom nadesno i pronađemo nizak prioritet to potvrdimo sa enter.
Ovo je proces koji se mora ponoviti prilikom svakog pokretanja Balabolke ukoliko se želi naravno, Nije obavezno ukoliko tokom konverzije ne želimo koristiti računar u tom slučaju nema potrebe da se odrađuje ovaj proces.

8.Dodatna podešavanja"

Ovde se neću previše zadržavati smatram da su ova podešavanja individualna i da ih svako podešava po svom ukusu i nahođenju. u ta opšta podešavanja ulazite tasterskom prečicom "shift+f6"
- hteo bih samo da skrenem pažnju na dva zanimljiva podešavanja u opštim podešavanjima na kartici čitaj. imate opciju "Ignoriši sledeće znakove tokom čitanja (zamenite ih sa razmacima): " ukoliko je čekirate dobićete edit polje u koje možete upisati znakove koji će biti automatski zamenjeni sa praznim mestom kad god se u balabolku učita neki tekstualni dokument. - Još jedna zanimljiva opcija u meni baru na kartici "opcije" otvoriti meni "posle konverzije uradi:" pa možete odabrati jednu od ponuđenih stavki a one su Ugasi kompijuter Idi u Hibernacija mod Idi u Stendbaj mod Izađi iz "Balabolka"