Uređivanje teksta i skeniranje

Isključivanje zaštićenog prikaza dokumenata u Microsoft Office 2010-2013

Isključivanje zaštićenog prikaza dokumenata u Microsoft Office 2010-2013

Nije redak slučaj da se naši korisnici žale na nemogućnost izmene Microsoft Office dokumenata.
Zbunjuje ih činjenica da nakon otvaranja pre svih, Word dokumenata, njihov sadržaj ne mogu kopirati, premestiti, izmeniti, pa čak ni manipulisati stranicama, tj. kretati se kroz tekst reč po reč, red po red, stranicu po stranicu.
Bez potrebe se plaše da su nešto pogrešno uradili, čačnuli neku nedozvoljenu opciju i sl.
Nema mesta panici, jer je u Microsoft Office po zadatim vrednostima uključen zaštićeni prikaz dokumenata.

Dakle, kao što smo upravo i napisali, dokument je neizmenjiv sve dok je zaštićen.
Zaštitu na dokument većinom ne stavljaju korisnici.
zaštićeni prikaz se najčešće dobije nakon internet transporta određenog dokumenta i tada dolazi do problema.

Microsoft je zbog sigurnosti svojih korisnika po zadatim vrednostima u Office paketima
ostavio uključenu zaštitu, ali nam je omogućio i da je sami isključimo u podešavanjima.

Mi nismo autori sveobuhvatnih članaka Microsoftove pomoći, pa ćemo se ovoga puta usredsrediti na najbezbolniji vid izlaska iz zaštićenog prikaza.
Za primer ćemo uzeti podešavanje opcija zaštite u Microsoft Office 2010 i Microsoft Office 2013, jer se autor teksta uverio da u pomenutim paketima ove opcije prikazane na engleskom jeziku, funkcionišu tačno onako kako ćemo ih ovde predstaviti.

 1. Pritiskom tastera enter pokrenite onu vrstu Microsoft Office dokumenta u kojoj ne želite da imate uključenu zaštitu.
 2. NPR. (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)
 3. Pritisnite tastaturnu prečicu alt+f, a zatim slovo t, kako biste došli do opcija - tj. options.
 4. Odmah nakon aktiviranja podešavanja, pozicionirani ste na list box sa kategorijama, pa pritisnite slovo t kako biste došli do kategorije Trust center.
 5. zatim tabom pronađite opciju Trust Center settings button i aktivirajte je razmakom, ili pritisnite tastaturnu prečicu alt+t kako biste je otvorili.
 6. Pošto je Trust Center settings negde pred kraj opcija iz ove kategorije, kada ste pozicionirani na list boxu, ako vam ne odgovara šetanje tabom ili pomenuta kombinacija tastera, možete tri puta pritisnuti shift+tab kako biste došli do ove opcije i aktivirali je pritiskom tastera razmak.
 7. Sada se nalazite na novom list boxu kategorija za podešavanje, pa pritiskajte slovo p dok ne čujete: Protected view, tj. Zaštićeni prikaz.
 8. Zatim se tasterom tab šetate po opcijama koje su po zadatim vrednostima čekirane, a mi vam preporučujemo da ih dečekirate razmakom ili tastaturnom prečicom, s tim da je svaka prečica različita za opcije koje ćemo na Primeru Worda navesti zajedno sa prečicama..
  1. Enable Protected View for files originating from the InternetTrusted App - Check box checked (alt+i)
  2. Enable Protected View for files located in potentially unsafe location - Check box checked (alt+l)
  3. Enable Protected View for Outlook attachments - Check box checked (alt+o)
 9. Kada dečekirate sve ove opcije, tasterom tab idite do opcije Ok i pritisnite razmak.
 10. Zatim ponovo tasterom tab do Ok i opet razmak kako biste zatvorili opcije.
 11. Isto možete ponoviti i u ostalim vrstama Microsoft Office dokumenata.
 12. Od sada, pa do naredne instalacije Microsoft Office paketa, za slučaj da nešto ne promenite, nakon otvaranja željenih dokumenata vam se više neće pojavljivati: Protected view, tj. Zaštićeni prikaz, odnosno, nemogućnost bilo kakve manipulacije dokumentima.