Uređivanje teksta i skeniranje

Word cleaner, konverzija dokumenata iz jednog u drugi tekstualni format

UVOD

 

Word cleaner je odličan program koji nam omogućava da dokumente koji se mogu otvoriti u Wordu 2013. 2016. konvertujemo u razne tekstualne formate.
Opcije koje nisu dostupne u glavnom prozoru programa, gde slepa osoba ne može jednostavno ili čak nikako prevući željeni dokument, najpristupačnije su kada se dokument otvori u Wordu, a zatim aktivira dodatak ove praktične alatkice.
Međutim, konverzija dokumenta se najbrže obavlja iz kontekstnog menija, ali tada ne možemo doći do svih opcija za pretvaranje iz formata u format.

Ovde ću pre svega staviti naglasak na konverziju knjiga sa headerima i footerima u čisti tekst.
Reč je o pdf knjigama koje možete otvoriti uz Pomoć Worda 2013 ili Worda 2016.

Postoje situacije u kojima konverzija neće uspeti.

 1. Ako knjiga u pdf formatu nije dobro inkodirana, tj. Ako se lepo ne prikazuju naša slova, dobro razmislite vredi li uopšte pokušavati, jer se može desiti da vam kod ispravljanja nešto promakne i da onda tekst bude totalno uništen, iako je prethodno savršeno skeniran.
  U tom slučaju ipak preporučujem FineReader
  Dakle, pregledajte malo knjigu otvorenu u Wordu pre nego što se odlučite za konverziju.
 2. Ako u dokumentu ima previše slika, može se dogoditi da Microsoft Word početak poglavlja prikazuje na čudne načine.
  Pritom može nedostajati prvo slovo, ili mogu biti razbacane reči, pa razmislite vredi li ispravljati takav dokument.
 3. No, ako je prikaz teksta sa kodnim rasporedom u redu, knjigu slobodno možete konvertovati bez posledica.

Sada sledi predstavljanje pristupačnih opcija i rad Word Cleanera, pa idemo redom.

 

 

INSTALACIJA PROGRAMA WORD.CLEANER.V.7.6.2

 

 1. Prvo preuzmite Word Cleaner.v.7.6.2 sa ovog linka
  Kliknite ovde za preuzimanje programa
 2. Raspakujte preuzetu arhivu, pa pritisnite Enter na wordcleaner_setup-7.exe.
 3. Kada se u početnom prozoru instalacije prikaže licenčni ugovor, pritisnite jednom Tab, pa strelicu gore kako biste odabrali I accept the agreement radio dugme.
 4. Pritisnite Alt+N da aktivirate Next dugme, ili ga pronađite tabom, pa aktivirajte razmakom.
 5. Sada vam se pojavljuje mogućnost promene fascikle u koju ćete instalirati program, ali vi možete ostaviti kako već jeste, pa pritisnuti opet Alt+N za nastavak instalacije.
 6. U narednom koraku vam se nude opcije u kojima određujete da li i gde ćete postaviti prečicu programa.
  Preporučujem da sve ostavite po zadatim vrednostima i pritisnete Alt+N za nastavak instalacije.
 7. Sada kreće instalacija i vi čekate Finish, ali nikako ne zatvarate prozor sa instalacijom.
  Jedino što možete zatvoriti je prozor koji vam se otvara u Browseru da bi vam proizvođač softvera zahvalio na instalaciji i budućem korišćenju programa.
 8. Pre aktiviranja Finish dugmeta, obratite pažnju na dve opcije:
  1. Install Word Cleaner addin for MS Word – opcija koju ćete ostaviti označenu
  2. Launch application – Opcija na koju ćete pritisnuti razmak da biste je isključili, kako vam se nakon instalacije ne bi pokrenuo program, (posebno važno u slučaju registracije koja ne podrazumeva unos serijskog broja).
 9. Razmakom aktivirajte Finish dugme i program će se zatvoriti.
 10. Sada možete ubaciti kupljenu licencu u zadati programski folder, ili pak uneti serijski broj, u zavisnosti od toga šta vam je lakše da učinite.
 11. Aplikacija je 32-bitna i na 64-bitnim sistemima se Word Cleaner 7 nalazi u Program files x86, ili programske datoteke X86.
  Kod 32-bitnih sistema je naravno, reč o fascikli Program files.

 

 

POKRETANJE I MOGUĆNOSTI PROGRAMA

 

 1. Kada sa desktopa ili iz start menija pokrenete program, pritisnite dva puta taster Tab da biste došli do combo boxa sa formatima za konverziju.
 2. Ako vaša najčešće korišćena opcija za konverziju nije pristupačna izkontekstnog menija, slobodno se u glavnom prozoru fokusirajte na nju kako bi vam bila odmah ponuđena u kontekstnom meniju nakon odabira programa Word Cleaner.
  Mogućnosti su sledeće:
 • Clean up existing HTML files and remove formatting
 • Clean up existing HTML files
 • Convert PDF to HTML with Word 2013 and remove formatting
 • Convert PDF to HTML with Word 2013
 • Convert to HTML and remove formatting
  (Opcija koju najčešće koristimo kada knjigu ili dokument pretvaramo u čisti tekst, bez zaglavlja i podnožja)
 • Convert to HTML body only for CMS with embedded images
 • Convert to HTML body only for CMS
 • Convert to HTML embed images
 • Convert to HTML split pages by H1 tag
 • Convert to HTML
 • Convert to HTML5
 • Convert to plain TXT
 • Convert document pages to images
 1. Sve ove opcije su za nas pristupačne kada prvo dokument otvorimo u samom Wordu, a onda iz Ribbon menija odaberemo Word Cleaner 7
 2. Tada možemo doći do combo boxa, odabrati bilo koji format za konverziju i razmakom aktivirati Convert
 3. Ako smo otvorili pdf dokument, a zatim uz pomoć dodatka odabrali konverziju u neki drugi format, prvo ćemo dobiti mogućnost čuvanja u docx formatu, a nakon aktiviranja Save ili Sačuvaj dugmeta, konverzija će započeti i znaćemo da je dovršena uz pomoć zvučnog signala.
 4. Videli ste da program nudi mnogo toga iz Worda, tako da prvo možete svoj dokument urediti kao docx ili doc, a onda ga pretvoriti u drugi oblik.
  među oblicima konverzije su najčešće zastupljeni različiti vidovi html formata.

 

 

KONVERZIJA DOKUMENATA SA ZAGLAVLJIMA I PODNOŽJIMA U ČISTI TEKST

 

Ovde ću dati primer pdf dokumenta i objasniti najjednostavniji način prebacivanja u čisti tekst.
No, napominjem da dokument prvo moramo pretvoriti u html koji isključuje formatiranje, pa tek onda u čisti tekst kako bismo ostali bez suvišnih informacija koje slepim osobama ometaju pre svega, čitanje beletristike.

 1. Dobro inkodiran pdf otvorite uz pomoć Worda 2013 ili Worda
 2. Ako dobijete programsku napomenu da ćete izgubiti slike i neke dodatne elemente, potvrdite na U redu ili
 3. Pritisnite taster F12 za čuvanje dokumenta i sačuvajte ga u docx formatu tako što ćete tasterom Tab pronaći dugme Save ili Sačuvaj, a zatim ga potvrditi razmakom.
 4. Tako sačuvan dokument će vam se automatski otvoriti kao docx i prvo ga pregledajte kako biste ustanovili vredi li konverzija u čisti tekst.
 5. Tačno je da možete pokrenuti Word Cleaner dodatak iz samog Worda, ali čemu to u slučaju prebacivanja u docx format koji trebate pregledati.
 6. Sada ako je sve u redu sa prikazom teksta, pronađite vaš docx dokument, pritisnite aplikacioni taster za kontekst meni i odaberite opciju Convert to HTML and remove formatting, pa pritisnite
 7. Sačekajte nekoliko trenutaka i kada čujete zvučni signal, konverzija u html format je dovršena.
 8. Stanite na vaš istoimeni docx ili pdf dokument, pritisnite taster F2, a zatim CTRL+C za kopiranje imena dokumenta.
  Objasniću kasnije zašto.
 9. Zatim pritisnite Escape i pronađite vaš html dokument.
 10. Ne obraćajte odmah pažnju na to što su u njegovom imenu umesto naših slova neke čudne kvačice i što nije imenovan po vašoj volji.
 11. Ako je u glavnom prozoru Word Cleanera fokusirana konverzija u Plain tekst, primenite naredni korak, a ako nije, onda pokrenite program i odaberite opciju Convert to plain TXT.
 12. Kako biste dokument konvertovali u čisti tekst, stanite na već pomenuti čisti html, pritisnite aplikacioni taster, odaberite strelicom dole ili gore Word Cleaner.
 13. Zatim strelicom desno uđite u njegov meni i strelicom dole odaberite Convert to plain TXT, pa pritisnite
 14. Sačekajte dok ne čujete zvučni signal završetka konverzije.
 15. Pronađite txt dokument, pritisnite F2, a potom CTRL+V da zalepite njegovo izvorno ime i potvrdite ga tasterom
  To morate učiniti zato što program po svom imenuje tekst, ito, bez naših slova i sa crtama, što se većini možda neće svideti i što, generalno, nije razumljivo.
  Međutim, unutra u samom dokumentu su naša slova u redu.
 16. Otvorite vaš txt dokument, samo iz prvog i poslednjeg reda izbrišite header ili footer ako ga ima i onda je tekst čist.
 17. Tekst je inkodiran kao Utf8, ali ako ga želite očistiti Seckalicom, prebacite ga u Ansi kodnu stranicu i onda će inkodiranje biti u redu nakon čišćenja teksta.
  Ako ga ne želite čistiti Seckalicom, ostavite ga takvog kakav je.
 18. Za uklanjanje suvišnih redova iz teksta preporučujem Ted Notepad koga možete preuzeti
  Ovde

Ovim je konverzija dokumenta u čisti tekst dovršena.

Uživajte!!!