Vesti

Kulturno-umetničko društvo slepih Beograda "Svetislav Anđelić" obnovilo je svoj rad kao registrovano udruženje građana 1970. godine. Bilo je otvorenog tipa što znači da su članovi mogli da budu i osobe koje nisu članovi Saveza slepih. Najuspešnije godine društva su bile sedamdesete godine prošlog veka. Tada je u sastavu društva radila i folklorna sekcija koju je vodila, odnosno čiji je koreograf bila, Pava Đorđević, član profesionalnog folklornog ansambla "Kolo". U sastavu društva radio je i Narodni orkestar. Kulturno-umetničko društvo "Svetislav Anđelić" je ugašeno početkom dvadeset prvog veka. Poslušajte jednu numeru koju izvode članovi ovog kulturno-umetničkog društva. Snimljena je 1981. godine.

K.U.D. Svetislav Anđelić - Ciganski splet

Premotavanje Jačina zvuka

NAPOMENE:

  • Pauzirajte audio da biste mogli da ga premotavate.
  • Pauzirajte audio da biste mogli da menjate jačinu zvuka. U Firefoxu je dovoljno da nakon promene iz edit polja izađete tasterom Tab ili kombinacijom Shift+Tab.
  • Kada želite da nastavite slušanje pauziranog fajla pritisnite 'Plej'.
  • Morate da imate instaliran Flash plejer i omogućen JavaScript.
  • Internet Explorer 8 ne podržava HTML5 audio pa u njemu, kao i u starijim verzijama ovog programa, plejer neće raditi.