Biografija

Nikola sa suprugom Anom
 • BIOGRAFIJA

  Rođen sam 1982. godine u Beogradu. Od rođenja sam potpuno slep pa sam shodno tome završio osnovnu školu za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ u Zemunu. Potom sam završio Srednju medicinsku školu i to smer za fizioterapeute sa oštećenim vidom. Godinama se bavim masažom tako da posao u svojoj struci i dalje usavršavam. I ako sam slep, kao i mnoge slepe osobe, potpuno samostalno koristim personalni računar. Na računaru uz pomoć govornog softvera za srpski jezik obavljam sve operacije. Kao instruktor za obuku slepih ljudi za rad na računaru pomažem i drugim slepim i slabovidim osobama da se obuče za rad i korišćenje računara.

  od 2005. godine zajedno sa stručnjacima sa Fakulteta tehničkih nauka i firme „AlfaNum“ iz Novog Sada radim na razvoju i usavršavanju govornih tehnologija. U firmi „AlfaNum“ sam tri godine obavljao poslove distributera govornih softvera za slepe. Takođe obavljam i poslove instalacije govornih softvera. AlfaNum

  Prva sam slepa osoba koja ima ECDL sertifikat. Reč je o evropskoj licenci za poznavanje računara, tako da sam sada u ispitnoj komisiji za dobijanje ove licence.

  Odlučio sam da studije nastavim na Fakultetu za informatiku i menadžment univerziteta “Singidunum”. Nadam se da ću kao budući prvi slep programer u našoj zemlji doprineti razvoju novih softvera za slepe, a i druge koji imaju potrebu za novim pomagalima. Univerzitet Singidunum

  Master studije sam završio na fakultetu tehničkih nauka u novom sadu, smer programiranje i projektovanje. Fakultet Tehničkih Nauka NS

  Od 2008. godine radim u kompaniji Telekom Srbija. Telekom Srbija

  2013. godine sa prijateljima sam osnovao udruženje korisnika asistivnih tehnologija. Mislim da ćemo kroz udruženje organizovanijim radom, mi uspešniji slepi korisnici računara moći da pomognemo ostalim slepim i slabovidim osobama da više i na što lakši način koriste dostupna pomagala. ukat