• Tribina


    Savez slepih Srbije organizuje tribinu pod nazivom „Važnost postojanja
    i održavanja štamparija na Brajevom pismu u okviru organizacija Saveza
    i saradnja sa izdavačima“, a koja se organizuje povodom Međunarodnog
    dana pismenosti.