• Playhook

    Playhook

    Program koji će vam olakšati savlađivanje tastature što je jedan od naj bitnijih koraka, a svakako prvi u radu na računaru. Isključuje sve ostale radnje na računaru tako da će te bez bojazni da nešto zabrljate moći posvetiti svu pažnju učenju rasporeda tastera kao i prstoredu tj koji se taster kuca kojim prstom u tačno određenom pravilniku slepog kucanja.

    Program preuzmite ovde!


    Za više detalja poslušajte govornu prezentaciju autora programa Darka Miloševića: