Šest razloga da nosite beli štap-Mr.Tihomir Nikolić

15. OKTOBAR SVETSKI DAN BELOG ŠTAPA

Svetski dan belog štapa je često nazivan "Svetskim danom slepih", verovatno zato što je beli štap simbol osobe sa potpunim invaliditetom vida, ali reč je o SVETSKOM DANU BELOG ŠTAPA. Datum je 15. Oktobar, a utvrđen je Preporukom UN i rezolucijom Svetskog saveza slepih na predlog Lindona Džonsona. Kako god da ga nazivamo, ovaj Dan ima dva cilja i zadatka: * Da afirmiše sposobnosti i mogućnosti slepih i slabovidih lica; * Da ukaže na teškoće u ostvarenju maksimalno mogućeg kvaliteta njihovog svakodnevnog života, posebno u samostalnom kretanju. Beli štap je zvanično proglašen korisnim sredstvom za samostalno kretanje slepih u februaru 1931. kada je bogata slepa gospođa Habermas podelila bele štapove grupi slepih ljudi sa željom da im on posluži pri uspešnom otkrivanju prepreka i zaštiti od saobraćajnih nesreća pri njihovom samostalnom kretanju. T Tako je beli štap postao sredstvo i simbol učešća slepih u javnom saobraćaju. * Kasnije je Amerikanac Huver razradio tehniku dugog štapa

ŠEST RAZLOGA DA OBAVEZNO NOSITE BELI ŠTAP

  1. Slepo lice koje se kreće uz pomoć belog štapa, ne samo što okolinu upozorava na svoj hendikep, nego, što je važnije, prihvata i priznaje stanje u kome se nalazi, slepoću. U razrešavanju teškoća koje nameće slepoća, prvi korak mora biti prihvatanje slepoće, pa tek onda sposobnost mirnog sagledavanja svake teškoće i njihovih razumnih rešenja.
  2. Slepoća je prihvatljiv, uvažavajući hendikep. Nošenje štapa se uvažava, i sasvim je normalno za slepe da nose štap.
  3. Zašto ipak dominira odbacivanje slepoće? Od davnina se slepoća predstavlja kao bespomoćnost. Taj trend se i danas nastavlja kroz reklamu, filmove i većina slepih lica shvata da nema ništa zajedničkog sa negativnim stereotipima slepoće. Stoga je najčešća njihova reakcija odbijanje priznanja da su slepi. Pravo rešenje je u prihvatanju stvarnosti onoga što smo kroz vlastito ljudsko dostojanstvo.
  4. Kud god da krenemo, treba da ponesemo beli štap. Važno je da nas drugi identifikuju kao slepe u smislu pravilnog odnosa, ponašanja i naše lične bezbednosti. Identifikujući naš hendikep na ovaj način, umanjićemo i izbeći brojne neprijatne situacije u kojima se možemo naći bez beloga štapa. Slepo lice sa belim štapom koje pita i traži nešto što je uočljivo, pošteđuje sebe i videću osobu uvreda. Zbog toga što slepoća nije tako prisutan hendikep, videći možda neće biti u stanju da shvate identifikacije hendikepa.
  5. Mnogi slepi pogrešno veruju da izgledaju normalnije bez belog štapa. Činjenica je da okolina može prevideti njihov hendikep i pomisliti da je reč o nečem drugom: mentalnoj retardaciji, pijanstvu, nepismenosti. Dakle, bolje za slepe da svoj hendikep identifikuju, jer će samo tako izbeći neizbežnim posledicama pogrešne identifikacije.
  6. Cilj kretanja uz pomoć beloga štapa je sticanje ličnog poverenja i uzdanja u vlastite moći. To ćemo postići uvažavanjem slepoće kao hendikepa, učenjem dobrih tehničkih veština i prihvatanjem izazova da se bavimo svim poslovima za koje nismo verovali da bismo ih mogli obavljati. Činite sve što će vas dovesti do ovoga cilja.