Samostalno kretanje uz pomoć dugog štapa slepih osoba-Mr.Tihomir Nikolić

Indeks članaka

Opšti pogled


Kretanje uz pomoć dugog štapa je najstariji vid samostalnog kretanja slepih lica. Arhetip slike slepog čoveka je slep čovek sa tojagom i torbom. Zvanični simbol slepog čoveka u saobraćaju je postao 1931. Huver je 1946. Razvio tehniku dugog štapa. Radi se o bezbednoj tehnici rukovanja dugim štapom sa ciljem pravovremenog otkrivanja prepreka na putu. Korisnik drži štap dominantnom rukom u supinaciji. Podlaktica je savijena pod pravim uglom, a nadlaktica je lako priljubljena uz telo. Korisnik iz zgloba šake pravi štapom lučni pokret počinjući od dominantne strane tela ka suprotnoj strani i obrnuto.Pokret štapom i ritam koraka se usklađuju u ritam kretanja. Korisnik pravi korak tek kada je proverio da je put bez prepreka. Razlikujemo tehniku dodira i dijagonalnu tehniku. Korisnik pri lučnom pokretu kucka štapom na početku i na kraju luka, ili klizi štapom po tlu. Ima se utisak da je tehnika klizanja bezbednija, naročito na nepoznatim terenima. Dugi štap je štap po meri korisnika -minus 40 santimetara od visine korisnika, a rade se u veličinama od 95 do 130 santimetara.
Mogu biti: jednodelni, dvodelni i iz više delova. Jednodelni štap se smatra najboljim provodnikom vibracija pri dodiru tla. Višedelni štap je sklopiv. Delovi mogu da budu povezani gumom ili se uvlače jedan u drugi - teleskopski štap. Izrađuju se od aluminijuma i fiberglasa. Vrh štapa može biti različitog oblika, stalni i promenljiv. Najbolje je ako je promenljiv, kuglasti pokretljiv. Dan belog štapa se slavi 15. Oktobra.

OSNOVNE ODLIKE


Beli štap je pomagalo, predmet koji ne traži mnogo brige oko održavanja.
Vrh štapa treba menjati kad god se istroši, a potrebno ga je povremeno
brisati i čistiti blato sa njega i sl. Neki se štapovi moraju ponovo presvlačiti novim refleksnim omotačem. Budući da je predmet, štap ne ispoljava razlike u radu. Ako
postoje razlike, one se u potpunosti mogu pripisati korisniku.
   Svrha pomagala:
 • A. Pomagalo je senzor čistog puta i zaštitnik tela. Prvenstveno se upotrebljava da ispita okolinu; kako bi se pronašao čist put, bez prepreka. U isto vreme pravilni pokreti štapa obezbeđuju da se korisnik ne može suočiti sa neočekivanom opasnošću niže od struka.
 • B. Pomagalo je putokaz i diskriminator sastava terena. U veštim rukama štap je naročito koristan za otkrivanje prepreka i utvrđivanje njihove prirode tokom kretanja kao i za otkrivanje različitih sastava tla pod stopalima.

PREDNOSTI DUGOG ŠTAPA:

 1. Dugi štap od svih pomagala traži minimum servisiranja. Kad se ne koristi može biti na odgovarajući način odstranjen, pa i zaboravljen, osobito ako se može sklopiti.
 2. Upotreba dugog štapa može se smatrati preimućstvom za zaposlenu
  osobu koja ne može da preuzme na sebe dodatne odgovornosti nametnute,
  na primer, posedništvom psa.
 3. Njegov rad kao pomagala ne može ni na koji način biti manje efikasan ponašanjem ljudi, međutim rad korisnika može biti ogromno inhibiran iz straha od ometanja ili saplitanja ljudi.
 4. Društveno je neprovokativan. Korisnik dugog štapa nije predmet nikakvih zapletenih situacija vezanih za ulazak u restorane, prehrambene prodavnice, hotele i sl. On ne može ni na koji način izazvati neprijateljstvo ili uvrediti ljude odbijajući da se zaustavi zbog kontinuiteta, ili još bolje  da  izbegne  ometanja  zbog  obuzdavanja  preterano  prijateljske  i
  uzbuđene životinje. Ali ako se štapom rukuje nepravilno i opasno, on postaje provokativan.
 5. Ma kakvi društveni kontakti, inicirani od drugih kada se slepa osoba
  kreće, mogu se smatrati kao kontakti usmereni prema njoj, a ne prema
  pomagalu.
 6. Ekonomski je privlačan. Osim cene koštanja nema nikakvih drugih
  troškova.
 7. Obuka nije opterećena problemima smeštaja. Klijent individualno pohađa, prati tok obučavanja koji je programiran tako da zadovoljava njegove potrebe, sposobnosti i prilike i strukturisan je na osnovama domaće i lokalne sredine.
 8. Veća prilagođenost: kurs obuke u orijentaciji dugim štapom mnogo je
  lakše prilagodljiv mnogostranim potrebama i grupama ljudi (doba starosti, zdravlje i prilike klijenata nisu tako kritični faktori). Lična priroda obuke omogućava instruktoru da program obuke strukturiše posebno za svaku osobu, tako da bez obzira koliko je ograničena može iz te obuke izvući koristi. Brzina kretanja sa dugim štapom je u potpunosti zavisna od mogućnosti korisnika, može biti sporija, što znači da je dugi štap veomapogodan za starije, tek oslepele i višestruko hendikepirane osobe.

NEDOSTACI DUGOG ŠTAPA:

 1. Dugi štap ne pronalazi čist put; njime se samo otkrivaju prepreke.
 2. Osim u slučajevima veštih korisnika  teško se može njime služiti u uslovima gužve uključujući brojne pešake.
 3. Uvek postoji potencijalna opasnost saplitanja ljudi, mada treba na-
  glasiti da se spretni korisnici dugog štapa retko izlažu ovom riziku.
 4. Štap ne može kompenzovati nikakve tehničke greške koje se tiču orijentacije i memorisanja staze koje korisnik može učiniti.
 5. Jednodelni štap  i neki teleskopski štapovi se ne mogu sklopiti u restoranima, kafanama, kolima, autobusima itd.
 6. Prihvatljivost. -- Znatan broj slepih ljudi teško prihvata dugi štap kao pomagalo zato što je beo, pa tako otkriva slepoću i narušava anonimnost. Među neupućenim videćim ljudima slepoća ubrzava osećanja i ponašanje, koja, kad se manifestuju, često su mučna i uvredljiva za slepe osobe.
 7. . Upadljivost. -- Korisnik dugog štapa se često oseća upadljivim u procesu kretanja, naročito kad je prisiljen da zaobiđe osobu ili prepreku koja se iznenada našla na putu. Takvi manevri ističu njegov hendikep, a u isto vreme čine da se oseća nesigurnim u očima svih prisutnih.

 8. Usamljenost. -- Drugo osećanje koje su iskusili neki od slepih ljudi, naročito oni koji dugo pešače, je osećanje usamljenosti u naporu pešačenja. Ovo se naročito ispoljava kod onih koji u pešačenju uživaju kao u aktivnosti razonode. Za većinu tih ljudi društvo povećava zadovoljstvo ovakve razonode. Dakle, dugi štap pojačava osećanje izolacije. Sa fiziološke tačke gledišta dugi štap je nepogodan jer izaziva stresove, a oštećenje i napor organizma su takođe pojačani.